Aardbevingen - Lijst rijksmonumenten

Introductie

Deze lijst omvat de rijksmonumenten die onderdeel zijn van de versterkingsopgave in Groningen. De versterking van rijksmonumenten is het gevolg van de aardbevingen in de provincie.

Een recent rechthoekig bakstenen schoolgebouw voor een ouder, ook bakstenen gebouw op de achtergrond. Op de voorgrond een aantal speeltuigen op een plein, en een rennend kind.
Afb. 1. Versterkt schoolgebouw, Schoolstraat 12, Bedum, 2020. Foto door Mark Sekuur, Beeldbank RCE
Een laag bakstenen gebouw in de steigers.
Afb. 2. Enne Jans Heerd - Maarhuizen. Achtergevel, 2022. Foto door Mark Sekuur, Beeldbank RCE CC BY-SA 4.0

Versterken van rijksmonumenten in Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsopgave in Groningen. Ca. 360 rijksmonumenten maken onderdeel uit van de versterkingsopgave. Dit betekent niet dat al deze rijksmonumenten versterkt hoeven te worden, maar de veiligheid van al deze monumenten zal wel worden beoordeeld.
Voor de versterking van de rijksmonumenten in Groningen is een gezamenlijk werkproces ontwikkeld. Ter ondersteuning van het werkproces worden door de RCE een kennisdossier en een pré-advies kernwaarden opgesteld, bedoeld om inzicht te geven in het verhaal en de betekenis van het rijksmonument. De documenten dragen bij aan één van de uitgangspunten van het werkproces, namelijk het zo vroeg mogelijk in het proces geven van duidelijkheid over de monumentale (kern)waarden aan alle bij de versterking betrokken partijen, waaronder de eigenaar, architect en adviseurs, de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeenten.

De informatie uit genoemde documenten is een aanvulling op de monumentgegevens in het Rijksmonumentenregister.

Overzicht van de rijksmonumenten in de versterking

De volgende monumenten horen bij deze hoofdcategorie:

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 mei 2024 om 03:01.