reinigen

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelreinigen
DefinitieBij het schoonmaken van een voorwerp haalt men er ongewenst materiaal vanaf, dat meestal geen deel uitmaakt van het originele voorwerp. Dit materiaal kan schadelijk zijn, zoals zout op ceramiek, of ontsierend, of het kan de informatie die het voorwerp in zich heeft 'onleesbaar' maken. In het laatste geval kan reiniging opheldering verschaffen over vorm of details.", "Het vuil wegnemen van of uit. (Van Dale)")
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:06a2fab7-0ef1-4eda-a282-20153013381e

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 16:40.