productie

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelproductie
DefinitieProductie is het toevoegen van waarde, gebruikswaarde en of emotionele waarde, door het veranderen of bewust niet veranderen van de fysieke toestand van producten om daarmee voor de mens de gewenste eigenschappen (of perceptie van die eigenschappen) te verkrijgen of te behouden. Wanneer in de productie de fysieke toestand, verschijningsvorm, van een product wordt veranderd verkrijgt het product ook andere eigenschappen. Er is een directe relatie tussen toestand en eigenschappen van een product. Het begrip productiviteit is afgeleid van dit begrip productie.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:118283c0-10fc-41db-b840-5cab9528d6cd

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:05.