stralen

Eigenschappen

VoorkeurslabelstralenStralen is een techniek voor het reinigen van een oppervlak door er een straal perslucht met schurende deeltjes, zoals zand of grit, op te blazen.
DefinitieStralenStralen is een techniek voor het reinigen van een oppervlak door er een straal perslucht met schurende deeltjes, zoals zand of grit, op te blazen. is een techniek voor het reinigenBij het schoonmaken van een voorwerp haalt men er ongewenst materiaal vanaf, dat meestal geen deel uitmaakt van het originele voorwerp. Dit materiaal kan schadelijk zijn, zoals zout op ceramiek, of ontsierend, of het kan de informatie die het voorwerp in zich heeft 'onleesbaar' maken. In het laatste geval kan reiniging opheldering verschaffen over vorm of details.", "Het vuil wegnemen van of uit. (Van Dale)") van een oppervlak door er een straal perslucht met schurende deeltjes, zoals zand of grit, op te blazen.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:3b91664b-82d5-4bf2-aa62-fd2016c328c2

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:05.