modellen (voorbeeld)

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelmodellen (voorbeeld)
DefinitieEen (schaal)model is een duplicaat van een voorwerp of landschap in meestal verkleinde vorm, waarbij de verhoudingen zoveel hetzelfde blijven als in werkelijkheid. Hiervoor wordt voor een model een schaal gehanteerd die de grootte van de onderdelen en het geheel van het model bepaald. Vaak worden de voorbeelden verkleind, maar kleine dingen kunnen juist vergroot worden weergegeven.", "Een model is een schematische weergave van de werkelijkheid. In een wetenschappelijke context gaat het vaak om doorwerkingen van mathematisch-logisch systeem. Een model kan formeel zijn (bijvoorbeeld een wiskundige vergelijking, een diagram of een tabel) of informeel (een beschrijving in woorden)." )
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:4455b45d-7d2f-4ce8-acd0-a90af33f453b

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 16:40.