flora

Eigenschappen

VoorkeurslabelfloraOpsomming of beschrijving van de planten uit een bepaald geografisch gebied, een bepaalde geologische periode, enzovoort, in boekvorm, op een internetsite of op een ander medium. (AAT)", "De flora bestaat uit het plantenrijk in een bepaalde regio. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)")
DefinitieOpsomming of beschrijving van de planten uit een bepaald geografisch gebied, een bepaalde geologische periode, enzovoort, in boekvorm, op een internetsite of op een ander medium. (AAT)", "De floraOpsomming of beschrijving van de planten uit een bepaald geografisch gebied, een bepaalde geologische periode, enzovoort, in boekvorm, op een internetsite of op een ander medium. (AAT)", "De flora bestaat uit het plantenrijk in een bepaalde regio. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)") bestaat uit het plantenrijk in een bepaalde regio. (Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen.)")
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:47b6161f-e23c-40d1-8861-37fb4b229fae

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 16:40.