vervangingen

Eigenschappen

VoorkeurslabelvervangingenHet vervangen van analoge informatie door digitale reproducties daarvan, teneinde de aldus vervangen analoge informatie te vernietigen.
DefinitieHet vervangen van analoge informatie door digitale reproductiesWordt gebruikt voor kopieën van kunstafbeeldingen, kunstobjecten of andere gewaardeerde afbeeldingen of objecten, die zijn gemaakt zonder de bedoeling te misleiden; heeft betrekking op kunstafbeeldingen, ook fotografische reproducties; duidt op een meer precieze en getrouwe imitatie dan de term 'kopieën (afgeleide objecten)'. Gebruik de term 'vervalsingen' als er sprake is van misleiding. daarvan, teneinde de aldus vervangen analoge informatie te vernietigen.
SynoniemsubstitutiesHet vervangen van analoge informatie door digitale reproducties daarvan, teneinde de aldus vervangen analoge informatie te vernietigen.,vervangingHet vervangen van analoge informatie door digitale reproducties daarvan, teneinde de aldus vervangen analoge informatie te vernietigen.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:4bd421cf-d0d4-4655-a720-4b8257e1ee96

Relaties

Relatie

Zie ook

Relatie

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 apr 2020 om 12:15.