fossielen

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelfossielen
DefinitieOnder fossielen verstaat men alle resten en sporen van planten en dieren die geconserveerd zijn in gesteente. (Wikipedia)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:51620937-de97-4d3c-9f3d-a83865515a49

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:08.