mortel

< Begrip

Eigenschappen

Voorkeurslabelmortel
DefinitieMortel is een uithardende massa die in de bouw wordt gebruikt voor het metselen van (bak)stenen. Kalkmortel die wordt gebruikt in de restauratie van gebouwen, is zwakker dan mortel op basis van (Portland)cement. Kalkmortels kunnen zowel carbonaterend als hydraulisch zijn in de uitharding. (Conservation Dictionary)", "Mortel: een mengsel van verschillende soorten stoffen. De verschillende soorten stoffen ( vulmiddel, bindmiddel, toeslagen) vormen na menging met (i.c.) water een specie die geschikt is als plastisch (bouw-)materiaal voor specifieke doeleinden en na uitharding tot een samenhangend mengsel van vaste stoffen wordt. mortel: het product dat ontstaat na verharding van een specie. (Bestekstermen voor B bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen)" )
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:76079c9c-8e0d-4487-a35c-c1793bbaf0d7

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 16:40.