hydraulische specie

Eigenschappen

Voorkeurslabelhydraulische specieHydraulische mortel is mortel die uithardt door een chemische reactie met water en niet door reactie met kooldioxide.
DefinitieHydraulische mortelMortel is een uithardende massa die in de bouw wordt gebruikt voor het metselen van (bak)stenen. Kalkmortel die wordt gebruikt in de restauratie van gebouwen, is zwakker dan mortel op basis van (Portland)cement. Kalkmortels kunnen zowel carbonaterend als hydraulisch zijn in de uitharding. (Conservation Dictionary) is mortelMortel is een uithardende massa die in de bouw wordt gebruikt voor het metselen van (bak)stenen. Kalkmortel die wordt gebruikt in de restauratie van gebouwen, is zwakker dan mortel op basis van (Portland)cement. Kalkmortels kunnen zowel carbonaterend als hydraulisch zijn in de uitharding. (Conservation Dictionary) die uithardt door een chemische reactie met water en niet door reactie met kooldioxide.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:a59cad76-207f-4a0a-a758-41a0a368b9a9

Relaties

Relatie

Zie ook

Relatie

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 apr 2020 om 11:54.