risico's

Eigenschappen

Voorkeurslabelrisico'sEen onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als die zou plaatsvinden, effect zou hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden dat een geïdentificeerde bedreiging of kans optreedt en de mate van de impact ervan op doelstellingen.", "Een risico is de kans dat een bekend gevaar een bepaalde schade in bepaalde omstandigheden zal veroorzaken, binnen een aangegeven tijdvak.")
DefinitieEen onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als die zou plaatsvinden, effect zou hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden dat een geïdentificeerde bedreiging of kans optreedt en de mate van de impact ervan op doelstellingen.", "Een risico is de kans dat een bekend gevaarEen gevaar is een erkende oorzaak voor mogelijke schade. een bepaalde schadeSchade is de ongewenste verandering waardoor een object aan waarde verliest. Schade is vooral het gevolg van materiële veranderingen in het object, maar kan ook veroorzaakt worden door veranderingen in de bewaaromstandigheden of door het verlies van een immateriële eigenschap. in bepaalde omstandigheden zal veroorzaken, binnenHet binnenmilieu is wat men binnen in een gebouw ervaart. een aangegeven tijdvak.")
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:bc53399c-7ccc-45d6-a4d8-dbf4a4fead3e

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 16:40.