prijsvraag

Eigenschappen

VoorkeurslabelprijsvraagIn de architectuur: verzoek om ontwerp voor een gebouw, door een opdrachtgever gedaan, waaraan meerdere ontwerpers deel kunnen nemen. Voor de winnaar is er een geldelijke beloning aan verbonden en de opdracht tot uitvoering van het ontwerp. Overige deelnemers krijgen ev. een vergoeding. De architectuurprijsvraag komt in de renaissance op. In de Nederlanden behoren tot de vroegste prijsvragen die uit 1541 en 1561 voor een nieuw stadhuis te Antwerpen. (Haslinghuis)
DefinitieIn de architectuurBouwkunst, kunst van het scheppen van (zie) ruimtevormen en het omvatten en overdekken hiervan, kortom de gehele ontwikkeling en vormgeving van de inwendige ruimten en de omhulling ervan.: verzoek om ontwerp voor een gebouw, door een opdrachtgever gedaan, waaraan meerdere ontwerpers deel kunnen nemen. Voor de winnaar is er een geldelijke beloning aan verbonden en de opdrachtEen opdracht of instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht. Dit kan zijn hoe, wanneer, of en op welke manier de actie plaats moet vinden. Instructies of opdrachten kunnen op allerlei uiteenlopende manieren aan de ontvanger overgebracht worden. Ze zitten bijvoorbeeld bij een nieuw gekocht product, meestal in papieren vorm. Dit wordt ook wel een handleiding genoemd. Instructies kunnen ook bestaan uit directe communicatie tussen mensen of dieren. Als iemand bijvoorbeeld Af! tegen zijn hond roept, is de hond geïnstrueerd dat hij moet gaan liggen. Klikt iemand op het printerpictogram in een tekstverwerker, dan wordt het programma geïnstrueerd het document af te drukken. Instructies kunnen ook onderdeel zijn van een werkinstructie. tot uitvoering van het ontwerp. Overige deelnemers krijgen ev. een vergoeding. De architectuurprijsvraag komt in de renaissance op. In de Nederlanden behoren tot de vroegste prijsvragen die uit 1541 en 1561 voor een nieuw stadhuis te Antwerpen. (Haslinghuis)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:cef7e038-50ef-4d01-9e70-11d85445ef87

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:05.