lijnzaadolie

Eigenschappen

VoorkeurslabellijnzaadolieRauwe lijnolie wordt geperst of geslagen uit lijn- of vlaszaad. Bestaat voor het grootste deel uit geperst of geslagen uit glyceriden, chemische verbindingen van glycerine met vetzuren. (Bouwmaterialen : encyclopaedische gids voor theorie en practijk / P.W. Scharroo, 3e herz. en verm. dr.)", "Een veelgebruikte, drogende olie die als oplosmiddel in verf wordt gebruikt; verhardt in de loop van enkele weken wanneer delen van de olie polymeriseren en een onoplosbaar bindmiddel vormen. (Zuiderzeemuseum)" )
DefinitieRauwe lijnolie wordt geperstZo samendrukken, met name door regelmatige, volledige drukuitoefening, dat er een zekere gedaante aan iets wordt gegeven. of geslagen uit lijn- of vlaszaad. Bestaat voor het grootste deel uit geperstZo samendrukken, met name door regelmatige, volledige drukuitoefening, dat er een zekere gedaante aan iets wordt gegeven. of geslagen uit glyceriden, chemische verbindingen van glycerine met vetzuren. (BouwmaterialenBouwmaterialen zijn organische en anorganische materialen die worden gebruikt bij de bouw en later herstel of onderhoud van gebouwen. (Conservation Dictionary)", "Stof, natuurlijk of kunstmatig vervaardigd, geschikt en gebruikt voor de constructie, beschutting en versiering van een gebouw. Allereerst behoren tot de bouwmaterialen: hout, (natuur- en bak)steen, beton, kalk, zand, cement, leien, dakpannen en andere gebakken materialen, ijzer en staal, lood en zink en vervolgens glas, gips, pleister, verf, tegels en kunststoffen. Tot in XIX werden alle materialen met de hand gevormd en bewerkt, sedertdien toenemend industrieel en machinaal. Bouwmaterialen worden vaak over grote afstanden vervoerd, vroeger in hoofdzaak over water. (Haslinghuis)"

) : encyclopaedische gids voor theorie en practijk / P.W. Scharroo, 3e herz. en verm. dr.)", "Een veelgebruikte, drogende olie die als oplosmiddel in verfIedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned) wordt gebruikt; verhardt in de loop van enkele wekenHet weken van een voorwerp houdt in dat men het voor langere tijd in een vloeistof dompelt, als onderdeel van een behandeling. Bij het weken van textiel wordt het voor een bepaalde tijd in water of een ander oplosmiddel ondergedompeld. Door het weken wordt volledige verzadiging bereikt en zijn de vezels gezwollen. Tevens kan zo het aanwezige vuil worden geëmulgeerd en opgelost. Weken van textiel bij nat of chemisch reinigen wordt gedaan om het reinigingsproces te bevorderen. wanneer delen van de olie polymeriseren en een onoplosbaar bindmiddel vormen. (Zuiderzeemuseum)"

)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:eef09c5c-23fc-4796-bda9-9b73e992288b

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 16:40.