Belastingdienst - Voorgenomen besluit tot bulkvervreemding kunstwerken

< Besluit
Lijst van te
vervreemden
cultuurgoederen

Datum: 2023/09/20
Organisatie/Gemeente: Belastingdienst
Betreft: Voorgenomen besluit tot bulkvervreemding kunstwerken

Deze bijlagen horen bij de aankondigingen in Staatscourant 2023 onder nummer 25934 (Eindhoven) en Staatscourant 2023 onder nummer 25932 (Leeuwarden) over het voornemen kunstwerken af te voeren.

DocumentenVragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 30 okt 2023 om 11:51.