Bitpreservering - maatregelen in gevallen van dataverlies

Introductie

Beschrijf welke maatregelen getroffen worden bij dataverlies door bijvoorbeeld bit rot, natuurrampen of ongelukken.

Tekening van een vrouw met een blad met uitroeptekens

Wat staat er in beleid voor herstel bij dataverlies?

In beleid voor herstel bij dataverlies (disaster recover policy) legt een organisastie vast:

  • Wat er moet worden gedaan in het geval er dataverlies optreedt;
  • Waarom dat van belang is;
  • Hoe de organisatie procedures voor het herstel bij dataverlies wil gaan testen.

Concrete maatregelen voor herstel bij dataverlies gaan bijvoorbeeld over:

Het signaleren van dataverlies

Maatregelen bij dataverlies

  • Vaststellen welke kopieën intact zijn en welke beschadigd;
  • Maken van nieuwe geautoriseerde kopieën;
  • Benoemen van rollen en verantwoordelijkheden.

Wat is het risico als wij verzuimen om beleid voor herstel bij dataverlies op te stellen?

Het is van belang om snel en adequaat te kunnen reageren als er situaties ontstaan die de integriteit van digitale objecten bedreigen. Het gaat hierbij zowel om onopzettelijke wijzigingen in het digitale materiaal door bijvoorbeeld bit rot, natuurrampen of ongelukken als om opzettelijke wijzigingen door bijvoorbeeld diefstal, internetcriminaliteit, enzovoort. Het vastleggen van procedures en maatregelen – en het regelmatig testen ervan in de praktijk – kan dataverlies voorkomen en voorkomt dat de betrouwbaarheid van het digitaal archief in het geding komt.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

Heeft onze organisatie beleid voor herstel bij dataverlies vastgesteld? Hoe stellen wij in het geval van een calamiteit vast welke kopie intact is en welke beschadigd? Hoe kunnen nieuwe geautoriseerde kopieën worden gemaakt? Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het data herstel?

Hoe verwoorden andere instellingen maatregelen in gevallen van dataverlies?

Beeld en Geluid

In het geval er dataverlies optreedt of de database defecten vertoont, kunnen de back-upkopieën worden hersteld vanaf de tape. Volgens het beleid dienen er regelmatig back-uphersteltests te worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de Productieomgeving in geval van nood volledig kan worden hersteld. (par 10.4)

Digital Preservation Sound and Vision: Policy, Standards and Procedures

Regionaal Archief Zutphen

Er wordt gebruik gemaakt van checksumming en data scrubbing. Hierbij wordt bij iedere leesactie de correctheid van de data gecontroleerd en indien nodig hersteld. Maandelijks wordt alle data gecontroleerd op juistheid. Indien een checksum niet klopt, wordt systeembeheer automatisch gewaarschuwd. Als er een discrepantie vastgesteld wordt door het systeem zal systeembeheer actie ondernemen en bijvoorbeeld een pre-falende disk vervangen. Bij verlies van data zal deze uit een backup hersteld worden. Back-ups worden dagelijks gecontroleerd. Als er een fout optreedt wordt systeembeheer automatisch ingelicht.

Regionaal Archief Zutphen

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 jun 2023 om 03:00.