Chinees porselein en Delfts aardewerk

Introductie

Ruim 2000 objecten uit de rijke deelcollectie Delfts aardewerkAardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur. en Oosterse keramiek zijn afkomstig van baron W.F.K. van Verschuer.

Vervaardiger(s) onbekend, Dekselvaas (1740-1769), diameter 29,5 centimeter, Inventarisnummer AB1481-E1-2
Vervaardiger(s) onbekend, Dekselvaas (1740-1769), diameter 29,5 centimeterEen centimeter (cm) is een lengte van 0,01 meter = 10 mm. Centi komt van het Latijnse woord 'centum', honderd. De centimeter is de gebruikelijke eenheid voor metingen in huiselijke omstandigheden, bijvoorbeeld lichaamslengte, afmetingen van meubels, kleding enzovoort. In technische tekeningen wordt liever de millimeter gebruikt., Inventarisnummer AB1481-E1-2

Betekenis

Deze schenking heeft een meer dan nationale betekenis en geeft een mooi overzicht van de 17e en 18e eeuw. Zij bevat onder meer blanc de Chine, blauw, polychroom en koningsblauw Oosters porselein uit verschillende landen. De Delftse productieProductie is het toevoegen van waarde, gebruikswaarde en of emotionele waarde, door het veranderen of bewust niet veranderen van de fysieke toestand van producten om daarmee voor de mens de gewenste eigenschappen (of perceptie van die eigenschappen) te verkrijgen of te behouden. Wanneer in de productie de fysieke toestand, verschijningsvorm, van een product wordt veranderd verkrijgt het product ook andere eigenschappen. Er is een directe relatie tussen toestand en eigenschappen van een product. Het begrip productiviteit is afgeleid van dit begrip productie. is vertegenwoordigd met blauw, wit, polychroom en rood (steengoed) Delfts. Het aandeel Delfts aardewerkAardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur. is vollediger dan het aandeel Oosters porselein.

Susanna en Willem Bal

Zo’n 1079 stuks Oosters porselein en 129 stuks Delfts aardewerkAardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur. uit de 17e en 18e eeuw zijn afkomstig van Susanna en Willem Bal. In deze collectie is vooral het Chine de Commande sterk vertegenwoordigd, waaronder famille rose, famille verte en decors naar Europees prentvoorbeeld. Het geeft een goed beeld van vooral de meer bijzondere stukken die zijn verscheept door de VOC en particulieren. Van het vroege Kraak- en Overgangsporselein is minder aanwezig.

Bruiklenen

De collectie Baron W.F.K. van Verschuer is vrijwel geheel in bruikleen gegeven aan het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Twee series Chinese vazenRelatief hoge houders met een smalle opening, voornamelijk bestemd om een of meerdere knoppen of bloemen in te zetten. bevinden zich in Paleis Het Loo in Apeldoorn.

De collectie Bal is vrijwel in zijn geheel geplaatst in het Zeeuws Museum in Middelburg. Twee kaststellen bevinden zich in het Provinciehuis van Zeeland. In 2011 werd de collectie Niemeijer voor de rijkscollectie verworven. Deze omvat 95 stuks Chinees en Oosters porselein. Hieronder bevinden zich famille rose en famille verte, die al vele jaren in bruikleen zijn bij het Groninger Museum.

Over deze deelcollectie

Depotschatten

In het depot bevindt zich een tweetal vazenRelatief hoge houders met een smalle opening, voornamelijk bestemd om een of meerdere knoppen of bloemen in te zetten. van een vijfdelig kaststel in famille rose ( AB1481-E1-2) uit de collectie Bal. Het is een mooi voorbeeld van het Chine de Commande, dat gemaakt werd voor Nederlandse markt, een aantal vazenRelatief hoge houders met een smalle opening, voornamelijk bestemd om een of meerdere knoppen of bloemen in te zetten. en potten dat naar de Nederlandse smaak symmetrisch diende te worden opgesteld bovenop een kast.

Herkomst

Willem Frederik Karel baron van Verschuer (1845-1922) was een verzamelaar van Oosterse keramiek en Delfts aardewerkAardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur.. Bij zijn dood in in 1922 schonk hij zijn volledige keramiekverzameling (3000 stuks) aan de Nederlandse Staat. Dit onder voorwaarde dat deze in bruikleen zou worden gegeven aan het Gemeentemuseum Arnhem. De collectie Bal (ruim 2000 objecten) bestaat uit 2 legaten. Zij is geschonken aan de Nederlandse Staat door de Middelburgse Susanna Cornelia Bal (1876-1948) en haarHaar is een uitgroeisel van de opperhuid bij zoogdieren. Haar is karakteristiek voor alle zoogdieren, al komt het bij sommige soorten voor dat haar afwezig is gedurende bepaalde fasen van het leven. (Wikipedia) broer, de antiquair en verzamelaar Willem Bal (1880-1962).

Relatie met andere collecties

Het Delfts aardewerkAardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur. uit de 19e eeuw wordt aangevuld door de deelcollectie Porceleyne Fles. In de collectie van de Rijksdienst zijn ook nog stukken Delfts aardewerkAardewerk is een breekbaar, bij lage temperatuur gebakken (600-900°C), poreus ceramiek dat allerlei kleur kan hebben, met of zonder glazuur. uit de 17e en 18e eeuw en enkele stukken blauwwit Japans. De bibliotheek van Willem Bal is in bezit van de Zeeuwse bibliotheek. Deze omvat circa 1400 banden met reisbeschrijvingen, kunst en literatuur uit de 18e tot de vroeg 20e eeuw.

Meer informatie

Zie ook deze artikelen


Hoort bij deze thema's


Specialist(en)


    Contact

    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jan 2021 om 14:24.