Leiden - Herensingel 3 - Sint Josephkerk

(515022) monumentenregisterComplexnummer: 515022

Introductie

Het kerkelijk complex van de Dekanale rooms-katholieke parochiekerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart en Sint Joseph met bijbehorende pastorie is in 1924-1925 gebouwd als de Sint Jozefskerk (Josephkerk), in opdracht van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart-parochie (bouwpastoor Leusen). De eerste buiten de singels gebouwde kerk was oorspronkelijk de dependance van de inmiddels afgebroken kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart (ook bekend als de Mon Père-kerk en de Zon, ontwerp Th. Molkenboer) van de Franse Ongeschoeide Carmelieten in de Haarlemmerstraat, die te klein was geworden door het groeiende aantal parochianen. De in het begin van de twintigste eeuw opgerichte St. Josephparochie was oorspronkelijk een afsplitsing van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart parochie. Toen de parochies van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart en St. Joseph in 1934 werden samengevoegd kreeg de kerk de huidige, samengestelde naam. Bouwmeesters van zowel de kerk met klokketoren als de bijbehorende pastorie waren de architecten Leo van der Laan en diens zoon Jan.

kerkgebouw aan het water, woonboten, bomen, blauwe lucht
De kerk uit het zuiden. Foto: Wikimedia, Johan Bakker, 2021 CC BY-SA 4.0

Kenmerken

  • Datering: 1924-1925
  • Architecten: J.A. van der Laan, L. van der Laan
  • Kunstenaars: A.P. Asperslagh, W.A. Geraedts
  • Bouwstijl: expressionisme
  • Rijksmonument sinds: 9 oktober 2000


Bronnen en verwijzingen

Zie ook

Monumenten
ArtikelenHoort bij deze thema's
  • Kerken
  • Kerkenvisies
  • Thema/Religieuze gebouwen (Let op: pagina bestaat niet.)
  • Thema/Kerkelijke ensembles (Let op: pagina bestaat niet.)
  • Monumenten
Begrippen

Expressionisme

Specialist(en)

Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

[bewerken]

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16 mei 2024 om 03:02.