Digitaal object - beleid bij verwijdering

Introductie

Stel vast hoe de organisatie om wil gaan met het verwijderen of vernietigen van digitale objecten en leg vast welke informatie in het archief zichtbaar blijft over de verwijderde objecten.

Tekening van een vrouw met een schematische planning of stroomschema

Wat verstaan we onder verwijdering?

Geplande verwijdering of vernietiging maakt deel uit van de activiteiten die voor collectiebeheer nodig zijn. Verwijderingsbeleid kan volgen uit een preserveringsovereenkomst, bijvoorbeeld op wettelijke basis zoals in de archiefsector.

Een helder verwijderingsbeleid maakt aan de producenten van digitale objecten en gebruikers van het archief duidelijk welke acties de organisatie zal ondernemen.

Wat is het risico als er geen verwijderingsbeleid wordt opgesteld?

Als beslissingen over verwijdering van digitale objecten niet worden vastgelegd, dan kan het voorkomen dat er objecten ontbreken zonder dat het duidelijk is waarom, wanneer en hoe deze objecten zijn verwijderd. Daarmee komt de geloofwaardigheid van het digitale archief in het geding.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Is er vastgesteld wanneer wij objecten uit onze collectie zullen verwijderen?
  • Is er sprake van wettelijke overeenkomsten die bepalen wanneer wij objecten moeten verwijderen?
  • Is er vastgesteld of en zo ja, welke metadata worden gecreëerd bij verwijdering van objecten?

Hoe verwoorden andere instellingen beleid bij verwijdering?

Beeld en geluid

Retention / Files can only be permanently removed from the Digital Archive by deleting complete tapes. In all other cases the files can only be discarded by not including them in a subsequent migration. Authorized persons carry out these delete operations. A rollback (i.e. retrieval from a removed tape) is possible in emergency situations, on condition the tape has not been deleted and no migration has taken place in the meantime.

Digital Preservation Sound and Vision: Policy, Standards and Procedures

DANS

Verwijdering van data zou na publicatie een extreem geval van dataverandering zijn. In principe verwijdert het Archief echter geen gepubliceerde data, tenzij daarvoor voldoende gewichtige gronden bestaan.

DANS

Nationaal Archief

Beschadiging voorkomen. Het Nationaal Archief ontwerpt en werkt volgens processen die moeten zorgen dat digitale informatie niet beschadigd raakt, of verdwijnt. Het verwijderen van informatie is uit den boze, tenzij de verwijdering onderdeel is van een (goedgekeurd) strategisch plan. Mocht het Nationaal Archief als organisatie ophouden te bestaan, dan treffen wij maatregelen om de informatie veilig te stellen.

Preservation Policy Nationaal Archief

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jan 2023 om 09:31.