Digitaal object - originele objecten

Tekening van een man die zich afvraagt waar een wolk met digitale objecten rond zijn persoon vandaan komt

Wat is het originele object?

Volgens de NDSA Glossary van de National Digital Stewardship Alliance is het originele object: "het primaire authentieke en unieke object, het origineel dan wel meest nauw verwante bewaard gebleven surrogaat of kopie, zoals oorspronkelijk verworven door de bibliotheek (het ‘ontvangen object’).

Gedurende de levenscyclus van het digitale object kunnen verschillende preserveringsacties worden uitgevoerd om het originele object toegankelijk en authentiek te houden. De preserveringsactie kan een nieuw digitaal object opleveren, bijvoorbeeld door migratie van bestandsformaten. Er wordt verondersteld dat het originele object altijd in het digitaal archief zal worden bewaard en dat preserveringsacties op kopieën worden uitgevoerd. Dit is niet altijd mogelijk. Zie Functionele preservering - versiebeheer tijdens migratie voor het formuleren van beleid dat vastlegt hoe wordt omgegaan met gemigreerde kopieën.

Wat is het risico als we het originele object niet definiëren?

Organisaties die zich bezighouden met digitale duurzaamheid moeten te allen tijde kunnen aantonen op welke manier een digitaal object uit de collectie overeenkomt met hoe dit object oorspronkelijk werd gedeponeerd. Bij een preserveringsactie, zoals een migratie, moet vóóraf duidelijk zijn welke versie(s) van het object bewaard zullen worden. Zie voor meer informatie Functionele preservering - versiebeheer tijdens migratie.

Als een organisatie haar definitie van het originele object niet scherp heeft, dan is het mogelijk dat zij belangrijke eigenschappen (zoals herkomst en samenstelling) onvoldoende vastlegt. De authenticiteit van de digitale objecten kan dan niet gegarandeerd worden en dat brengt de geloofwaardigheid van het archief in het geding.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Wat verstaan wij onder het originele object?
  • Wat is het belang van het originele object?
  • Hebben wij voldoende zicht op de herkomst en samenstelling van de digitale objecten die in ons archief instromen?
  • Welke afhankelijkheden kennen onze digitale objecten, bijvoorbeeld met betrekking tot afspelen of vertonen?

Hoe verwoorden andere instellingen originele objecten?

4TU.ResearchData

The Repository shall, as far as possible, preserve the dataset unchanged in its original software format, taking account of current technology and the costs of implementation. The Repository has the right to modify the format and/or functionality of the dataset if this is necessary in order to facilitate the digital sustainability, distribution or re-use of the dataset, whilst the original source files are retained in their native formats as well.

4TU Research Data Repository agreement

DANS

De originele versie

De door de dataproducent aangeleverde versie staat binnen het Archief bekend als de ‘originele’ versie die wordt verduurzaamd in het originele formaat en opgeslagen in de juiste map van het preserveringssysteem. Deze aangeleverde versie vertoont een nauwe overeenkomst met de Submission Information Package (SIP) in OAIS-termen.

Preserveringsplan van Data Archiving and Networked Services (DANS)

IISG

Authenticity

Technical protocols safeguard the integrity of the entire original file. The digital collections will therefore be stored and made available in their original format, but the IISG will eventually prioritise safeguarding the access to the informationcontained in the digital collections. This means that the original digital objects may be migrated to a new file format (referred to as a preservation copy) for as long as it can be guaranteed that the information in the object is retained.The IISG prefers to use open and standardised file formats for that purpose. The collections may be made available in different file formats, which also facilitates using digital humanitiestools for analysis and visualisation. For the time being, we have chosennot to invest in the technology to reproduce the original digital file in the original operating systems and applications (through emulation), but users are given the option of downloading the original document and emulating it elsewhere. In contrast to a large number of other institutions,the IISG has madea deliberate choice in favour of migrationinstead of emulationas strategy for digital preservation.

IISG Collection policy 2015–2020

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 jun 2023 om 10:40.