Eigenschap:Afbeelding (extern)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een link (URL) naar één of meer afbeelding of een interne link met afbeeldingcodering
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
2
[[Bestand:K88233.jpg|400px|rechts|thumb|L.C. Schouten  +, Echoes of Death / Forever young (1986)  +, color 2 x mono)  +,
A
[[Bestand: Aanpak-versterken-monumenten.jpg|400px|rechts|thumb|Aanpak versterken monumenten - Samen sterk!|alt=Tekening van een gezin voor een monument dat wordt versterkt  +, met in de grond een archeologische vondst]]  +
[[Bestand: NatuurMetWaardeVoorkant.jpg|400px|rechts|thumb|Afb. 1. Het boek Natuur met (w)aarde uit 2004 vormt de basis voor dit artikel over beheer  +, voor de artikelen over de aardkundige landschappen en de beheermodellen. |alt=Voorkant van het boek Natuur met (w)aarde  +, dat de basis vormt voor deze artikelen op de kennisbank.]] [[Bestand: Flowchart 1.jpg|400px|rechts|thumb|Afb. 2. Fasen in het beheerproces van aardkundige landschapselementen. |alt= Tabel waarin de fasen van het beheerproces schematisch zijn weergegeven.]] [[Bestand: Flowchart 2.jpg|400px|rechts|thumb|Afb. 3. Vier beheerstrategieën in aardkundig landschapsbeheer (klik voor vergroting). |alt=Tabel met vier beheerstrategieën en voorbeelden schematisch weergegeven.]]  +
zoals het Hulshorsterzand. Het kostte eeuwen om dit stuivende zand weer vast te leggen  +, nu zijn nog enkele delen over als fraai natuurgebied. (Foto: Wikipedia  +, bijvoorbeeld voor de aandrijving van watermolens (Bron: Wikiwand  +,
[[Bestand:Adine Engelman SZ39754.jpeg|400px|rechts|thumb|Adine Engelman  +, Staalplastiek in draaibare vorm  +, 1965  +,
[[Bestand:Adriana Spilberg.jpeg|400px|rechts|thumb|Adriana Spilberg (1650-?)  +, Portret van een vrouw  +, ca. 1677-1699  +,
[[Bestand: Adya met hoed.jpg|400px|rechts|thumb|Otto van Rees  +, Portret van C. van Rees-Dutilh  +, echtgenote van de schilder  +,
[[Bestand:AB17632.jpg|400px|rechts|thumb|J.F. Lavies  +, Zandvoort Holland (1954)  +, inkt en papier op spaanplaat  +,
[[Bestand: ICN werken voor veiling 2009.jpeg|400px|rechts|thumb|Kunstwerken uit de rijkscollectie bij het ICN geselecteerd voor de internetveiling (2007)|alt=Kunstwerken in een rek bijelkaar]] [[Bestand: VeilingUithetDepotCM2006.jpg|400px|rechts|thumb|De veiling ‘Uit het depot’ in en van het Centraal Museum Utrecht  +, was een klassieke veiling (2006)|alt=Mensen tijdens een veiling]]  +
[[Bestand:AB3348.jpg|400px|rechts|thumb|A.A. Plasschaert  +, Opus 33: Klanken van de Zee(1900-1914)  +, tekening  +,
[[Bestand: Alexandra van Kleef.jpg|400px|rechts|thumb|Alexandra van Kleef|alt=Portretfoto van Alexandra van Kleef]]  +
[[Bestand:20201201 1.Putto.gebeeldhouwd uit de Franse kalksteensoort Savonnières.jpg|400px|rechts|thumb|Putto  +, gebeeldhouwd uit de Franse kalksteensoort Savonnières. Dikke lagen mos ontsieren het beeldje  +, en houden ook vocht vast. Te veel vocht kan tot schade leiden.|alt=Een met mos begroeid standbeeld van een kind.]] [[Bestand:20201201 Bakstenen muur.jpg |400px|rechts|thumb|Bakstenen muur met soortenrijke  +,
[[Bestand:Anna Dorothea Lisiewska.jpg|400px|rechts|thumb|Portret van Anna Maria Boreel (1738-1781) Doek  +, 57 x 47 cm. Inv.nr. C536 |alt=portret van zittende vrouw]]  +
[[Bestand:Anna Verschuure SZ99547 001.jpg|400px|rechts|thumb|Anna Pieternella Verschuure-Verweij (1935-1970)  +, Gele blokken  +, 1970-1975  +,
[[Bestand:Archeobotanie 1.jpg|400px|rechts|thumb|Pad van gevlochten wilgentenen uit de bronstijd in de Leidsche Rijn. Op basis van gedegen houtonderzoek is aangetoond dat de wilgentenen uit beheerde bosbestanden afkomstig waren: een soort prehistorische grienden. Foto: BIAX Consult  +, Silke Lange.|alt=Pad van gevlochten wilgentenen uit de bronstijd in de Leidsche Rijn. Op basis van gedegen houtonderzoek is aangetoond dat de wilgentenen uit beheerde bosbestanden afkomstig waren: een soort prehistorische grienden. Foto: BIAX Consult  +, Silke Lange.]] [[Bestand:Archeobotanie 2 houten kom.jpg|400px|rechts|thumb|Een handgesneden kom van elzenhout met een eikenhoutenstaafje uit de elfde eeuw gevonden in Best-Aarle. Foto Archol  +,
[[Bestand:houtskoolmicroscoop.jpg|400px|rechts|thumb|Met een houtskoolmicroscoop worden de objecten met strijklicht bekeken bij vergrotingen tot 400x. Foto: BIAX Consult  +, Silke Lange|alt=Met een houtskoolmicroscoop worden de objecten met strijklicht bekeken bij vergrotingen tot 400x.]] [[Bestand:zeefresidu met houtskoolfragmenten.jpg|400px|rechts|thumb|Een zeefresidu met houtskoolfragmenten groter dan 3 mm. Foto: BIAX Consult  +, L.I. Kooistra.|alt=Een zeefresidu met houtskoolfragmenten groter dan 3 mm.]] [[Bestand:Dwarsdoorsnede van den.jpg|400px|rechts|thumb|Dwarsdoorsnede van een den. In het onderste deel van de foto is de houtstructuur nog intact. Binnen de cirkel en in het bovenste deel van de foto is het hout vloeibaar geworden voordat het verkoolde. Dit verschijnsel treedt op bij verhitting van hout bij lage temperaturen (< 300°C) onder zuurstofloze omstandigheden. Foto: BIAX Consult  +,
[[Bestand:Microscopische foto-weergave van zaden en vruchten.jpg|400px|rechts|thumb|Microscopische foto-weergave van zaden en vruchten. Foto: BIAX Consult.|alt=Microscopische foto-weergave van zaden en vruchten.]] [[Bestand:Microscopische foto-weergave van stengelepidermis.jpg|400px|rechts|thumb|Microscopische foto-weergave van stengelepidermis. Foto: BIAX Consult.|alt=Microscopische foto-weergave van stengelepidermis.]] [[Bestand:Onderzoek onder de microscoop.jpg|400px|rechts|thumb|Onderzoek onder de microscoop. Foto: BIAX Consult.|alt=Onderzoek onder de microscoop.]]  +
[[Bestand:Profielbak in profielwand.jpg|400px|rechts|thumb|Profielbak in profielwand. Foto: BIAX Consult.|alt=Profielbak in profielwand.]] [[Bestand:Microscopische foto stuifmeelkorrels.jpg|400px|rechts|thumb|Microscopische foto stuifmeelkorrels. Foto: BIAX Consult.|alt=Microscopische foto stuifmeelkorrels.]]  +
[[Bestand:Eriophorum vaginatum.jpg|400px|rechts|thumb|De ondergrondse stengelbasis van eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) met twee nieuwe secundaire knolletjes in hun initiële groeifase vanaf de laterale knoppen  +, wat suggereert dat de stengelbasis in de winter of het vroege voorjaar werd geoogst. Afkomstig uit een prehistorische vindplaats in Kampen. Foto: L. Kubiak-Martens  +, BIAX Consult.|alt=De ondergrondse stengelbasis van eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum).]] [[Bestand:Doorsnede van de stengelbasis.jpg|400px|rechts|thumb|Doorsnede van de stengelbasis  +,
[[Bestand:Steekboring Groningen2.jpg|400px|rechts|thumb|Afb. 1. Steekboring in Groningen|alt=steekboring in Groningen bij kerk]] [[Bestand:Plan van aanpak.jpeg|400px|rechts|thumb|Afb. 2. Plan van aanpak|alt=schematische aanpak]]  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 feb 2020 om 17:30.