Eigenschap:Gemaakt

Type eigenschap
:
Text
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
nee
Weergave op formulieren
:
Datum
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Datum van creatie van het bestand.
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


dct:created (dct | dct)

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 11 feb 2020 om 17:26.