Eigenschap:Introductie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Bevat de introductietekst van het kennisitem (op deze tekst vindt annotatie plaats)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
'
Departement, bestaande uit gebouw rond drie binnenplaatsen met binnenstraat.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolplein met tuin.  +
Begraafplaats "Ter Navolging", gesticht in 1779, op initiatief van Abraham Perrenot. De eerste zogenaamde 'buitenbegraafplaats' in Nederland.  +
Laatmiddeleeuws kasteel bestaande uit een rechthoekige, deels omgrachte hoofdburcht en een omgracht terrein ten noordoosten daarvan, vermoedelijk de voormalige voorburcht.  +
Voormalige paleis van Willem V, gebouwd aan de zuidwestzijde van het Binnenhof, waarvan de balzaal van 1814 tot 1992 in gebruik was als vergaderzaal van de Tweede Kamer.  +
Kantoorgebouw met vijverpartij en twee beelden, gebouwd voor de Nieuwe Nederlandsche-Nieuwe Eerste Nederlandsche (EN-NEN). Later Joegoslavië-tribunaal.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): schoolgebouw.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): conciërgewoning.  +
Christus Triomfatorkerk met klokkentoren, trappartij en kosterswoning.  +
Ambassadegebouw, binnenplaats met muur op de parkeerkelder, auditorium en beveiligingsunit.  +
De uit 1956-1958 daterende H.H. Antonius en Lodewijkkerk (vanaf 2006 Emmauskerk genaamd) met bijbehorende klokkentoren en voormalig Franciscaner klooster, gesitueerd rondom een voorplein, is gelegen in het zuidwesten van Den Haag, in de wijk Morgenstond. De twee reusachtige glas-in-loodvensters van Eugène Laudy behoren tot de grootste kerkramen van het land. In 2006 is de kerk inwendig verbouwd naar ontwerp van bureau Royal Haskoning.  +
Kantoorgebouw met toegangsweg. Voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM).  +
Het poortgebouw van de Strafgevangenis is aangewezen als rijksmonument in het kader van het Monumenten Inventarisatie en Selectieproject.  +
Bunkerhuis met terrassenaanleg en tuin.  +
Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum (later Segbroekcollege): lyceum, conciërgewoning en schoolplein met tuin.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 feb 2020 om 16:23.