Eigenschap:Trefwoord

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Trefwoord uit de RCE thesaurus
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
'
Raadhuis  +, stadhuis  +, classicisme  +,
2
collectie  +, kunst  +, video  +,
A
Aalsmeer  +, Dorpskerk  +, kerkgebouw  +,
Aalsmeer  +, doopsgezinde kerk  +, Zijdstraat  +,
Groningen  +, Aardbevingen  +, Versterking en schadeherstel  +,
aardkunde  +, aardkundig erfgoed  +, aardkundige waarden  +,
aardkundig erfgoed  +, aardkundige waarden  +, bodemkunde  +,
Abrasievlakte  +, keileem  +
Aerdenhout  +, Bloemendaal  +, Adventskerk  +,
kunstveiling  +, museumveiling  +, vervreemding  +,
roerend agrarisch erfgoed  +
Amstelveen  +, Augustinuspark  +, Paaskerk  +,
Amstelveen  +, Bovenkerk  +, Urbanuskerk  +,

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 sep 2022 om 10:18.