Imitatieschilderingen - historie en betekenis

Introductie

Oplettende bezoekers van historische panden valt het soms op, het met verfIedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned) geïmiteerde hout- en marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd. op wandenWeinig zware afscheiding tussen vertrekken en andere woonruimten onderling en ook tussen deze en de buitenruimte. Primitieve wanden zijn gevonden van vlechtwerk, dichtgemaakt met koemest, leem, plaggen e.d.. Later meestal van hout of van gepleisterde tengels en riet ( Brabantse wand). Als de wand van zwaar steenachtig materiaal is gemaakt, noemt men hem liever muur. In het interieur geeft men echter ook aan de behangen, bespannen of betimmerde muur de naam wand. (Haslinghuis) of plafondsDe oppervlakken boven binnenruimten, soms gemaakt om bouwsystemen of bouwelementen te verbergen. (AAT-Ned). Maar hoe zit dat nu precies met die geschilderde imitaties, hoe werden zij in de loop van de tijd toegepast en welke betekenis hebben zij?

Gemarmerde en gehoute kastenwand (ca 1650) met trompe l’oeil decoraties op de gehouten deuren, Pieterkerkgracht 9, Leiden
Afbeelding 00 - Gemarmerde en gehoute kastenwand (ca 1650) met trompe l’oeil decoratiesVersiering; methode of techniek toegepast om bouwwerken, meubels of andere objecten te verfraaien. op de gehouten deurenBarrières die draaien, schuiven, kantelen, of vouwen om een deuropening af te sluiten, meestal van een massieve en afgewerkte constructie en die meestal leiden naar binnenruimtes of die scheiden. Wordt ook gebruikt voor vergelijkbare elementen die een bak of een kast afsluiten. Voor minder massieve of afgewerkte constructies en die meestal twee buitenruimtes scheiden wordt 'hekken (poortonderdelen)' gebruikt. (AAT-Ned), Pieterkerkgracht 9, Leiden © Rene Gerritsen
Imitaties van siermetselwerk (ca 1300) in de Mariakerk te Krewerd
Afbeelding 01 - Imitaties van siermetselwerk (ca 1300) in de Mariakerk te Krewerd
Porfier imitatie op de achterzijde van het portret dat Jan van Eyck in 1439 schilderde van zijn vrouw Margareta
Afbeeldingen 02 - PorfierPorfier is een stollingsgesteente met een typische textuur van relatief grote fenocrysten in een grondmassa van kleinere kristallen. (Wikipedia)", "Zeer hard stollingsgesteente. Naar gelang de samenstelling van de grondmassa verschilt de kleur van dieprood, bruin tot donkergroen en -blauw. De steen laat zich fraai polijsten. Was afkomstig uit Egyptische groeven, later uit veel Europese landen, o.a. Quenast (B).Veel gebruikt als bestratingsmateriaal. (Haslinghuis)") imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) op de achterzijde van het portret dat Jan van Eyck in 1439 schilderde van zijn vrouw Margareta © Musea Brugge, fotograaf Hugo Maertens
Foto van een bouwsculptuur Sint Maartenskerk Doorn
Afbeelding 03 - Bouwsculptuur Sint Maartenskerk Doorn © RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. Kris Roderburg 2013
Grof geschilderde houtimitatie op een balk afkomstig uit Verwerstraat 7 in Den Bosch
Afbeelding 04a - Grof geschilderde houtimitatie op een balk afkomstig uit Verwerstraat 7 in Den Bosch. © SRAL 2015
Beschilderd houten plafond (tweede helft 17de eeuw) versierd met moresken op een licht geel fond met kronkelige lichtbruine kronkelige penseelstreken
Afbeelding 04b - Beschilderd houten plafond (tweede helft 17de eeuw) versierd met moresken op een licht geel fond met kronkelige lichtbruine kronkelige penseelstreken. Sommige mensen zien er marmeradertjes in, maar mogelijk gaat het om een nabootsing van op dat moment gewild - maar schaars geworden - eiken wagenschot. Lichte Gaard 13 Utrecht © RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. Bardet 1985
Een laat zestiende-eeuws balkenplafond met geschilderde decoraties van rolwerk en vruchten op een achtergrond voorzien van een houtimitatie
Afbeelding 04c - Een laat zestiende-eeuws balkenplafond met geschilderde decoratiesVersiering; methode of techniek toegepast om bouwwerken, meubels of andere objecten te verfraaien. van rolwerk en vruchten op een achtergrond voorzien van een houtimitatie. Rusland/Oudezijds Achterburgwal Amsterdam © RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. Chris Booms 2017
Beschilderd balkenplafond (eerste helft zeventiende eeuw) met rolwerk en gemarmerde panelen in Huis ten Bosch in Maarssen
Afbeelding 05 - Beschilderd balkenplafond (eerste helft zeventiende eeuw) met rolwerk en gemarmerde panelen in Huis ten Bosch in Maarssen. © RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. Chris Booms 2019
De goudleerkamer (1686) uit het huis De Rozijnkorf in Dordrecht opgesteld in Museum Simon van Gijn
Afbeelding 06a - De goudleerkamer (1686) uit het huis De Rozijnkorf in Dordrecht opgesteld in Museum Simon van Gijn. © B. Crijns.
Detail van de goudleerkamer (1686)
Afbeelding 06b - Detail van de goudleerkamer (1686) uit het huis De Rozijnkorf in Dordrecht © B. Crijns.
Detail van een gehoute deur, Trompenburg, 's-Gravenland
Afbeelding 07 - Detail van een gehoute deur, Trompenburg, 's-Gravenland, A.J. van der Wal 2003.
Allegorie op de Wetenschappen, een uit een serie van vijf grisaillen op doek
Afbeelding 08 - Allegorie op de Wetenschappen, een uit een serie van vijf grisaillen op doek geschilderd door Gerard de Lairesse in opdrachtEen opdracht of instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht. Dit kan zijn hoe, wanneer, of en op welke manier de actie plaats moet vinden. Instructies of opdrachten kunnen op allerlei uiteenlopende manieren aan de ontvanger overgebracht worden. Ze zitten bijvoorbeeld bij een nieuw gekocht product, meestal in papieren vorm. Dit wordt ook wel een handleiding genoemd. Instructies kunnen ook bestaan uit directe communicatie tussen mensen of dieren. Als iemand bijvoorbeeld Af! tegen zijn hond roept, is de hond geïnstrueerd dat hij moet gaan liggen. Klikt iemand op het printerpictogram in een tekstverwerker, dan wordt het programma geïnstrueerd het document af te drukken. Instructies kunnen ook onderdeel zijn van een werkinstructie. voor Philips de Flines. Van dichtbij is te zien hoe subtiel en trefzeker de marmering onderdeel uitmaakt van de grisaille © Rijksmuseum
Baccante door Jurriaan Andriessen geschilderd voor het gesloopte pand Keizersgracht 187
Afbeelding 09 - Baccante door Jurriaan Andriessen geschilderd voor het gesloopte pand Keizersgracht 187. © Rijksmuseum
Reconstructie van de bij restauratie aangetroffen houtimitatie uit de achttiende eeuw in de zaal van het Amsterdamse Huis van Briene
Afbeelding 10 - Reconstructie van de bij restauratieHerstellen, in goede staat brengen, het (zie) restaureren. (Haslinghuis) Restauratie is de behandeling van een voorwerp waarbij er materiaal aan wordt toegevoegd om het weer origineel te laten lijken qua uiterlijk of constructie. Men doet dit om de leesbaarheid te verbeteren, de esthetische beleving te bevorderen of het gebruik mogelijk te maken. aangetroffen houtimitatie uit de achttiende eeuw in de zaal van het Amsterdamse Huis van Briene. De hoeken van het beschilderd linnen zijn door Dirk Dalens III in 1733 trompe l’oeil beschilderd als marmeren nisssen. © M. Svensson 2004.
Plankje van een kerkbank uit de kerk in Oene met een oranje gekleurde afwerking (midden van de negentiende eeuw)
Afbeelding 11 - Plankje van een kerkbank uit de kerk in Oene met een oranjeKleur die dat deel van het spectrum weergeeft dat zich tussen rood en geel in bevindt, met een golflengte tussen 585 en 620 nanometer. De term kan verwijzen naar alle in helderheid en verzadiging variërende kleurschakeringen binnen deze groep kleuren. Een voorbeeld van de kleur oranje in de natuur is de kleur van de citrusvrucht de sinaasappel. Oranje is een secundaire pigmentkleur (ontstaan door vermenging van geel en rood). (AAT-Ned) gekleurde afwerking (midden van de negentiende eeuw)
Staphorter of Rouveen interieur met grenen imitatie
Afbeelding 12 - Staphorter of Rouveen interieur met grenen imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." )
Wortelwerk, verwijst vermoedelijk naar wortelhout of warrelknoesthout, een stuk hout uit een tumorachtig warrig gegroeide boomstam met een uitgesproken tekening
Afbeelding 13 - ‘Wortelwerk’ verwijst vermoedelijk naar wortelhout of warrelknoesthout, een stuk hout uit een tumorachtig warrig gegroeide boomstam met een uitgesproken tekening. Een paneel beschilderd met rood wortelnoten à livre ouvert in het midden, onder en boven essenwortel en de zijflanken palmnoten door Jan Berghuis jr.
AKleasterwei 1 Veenklooster, Stucco-lustro marmering op de wanden
Afbeelding 11 - AKleasterwei 1 Veenklooster, Stucco-lustro marmering op de wandenWeinig zware afscheiding tussen vertrekken en andere woonruimten onderling en ook tussen deze en de buitenruimte. Primitieve wanden zijn gevonden van vlechtwerk, dichtgemaakt met koemest, leem, plaggen e.d.. Later meestal van hout of van gepleisterde tengels en riet ( Brabantse wand). Als de wand van zwaar steenachtig materiaal is gemaakt, noemt men hem liever muur. In het interieur geeft men echter ook aan de behangen, bespannen of betimmerde muur de naam wand. (Haslinghuis) © RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. A.J.. van der Wal
Kleurentrap met diverse houtimitaties uit verschillende perioden, op de binnenzijde van de voordeur van Museum Willet Holthuysen in Amsterdam
Afbeelding 15 - Kleurentrap met diverse houtimitaties uit verschillende perioden, op de binnenzijde van de voordeur van Museum Willet Holthuysen in Amsterdam. © Leonieke Polman 2013
Expressieve imitaties op de schouw in het Nijsinghhuis te Eelde
Afbeelding 16 - Expressieve imitaties op de schouw in het Nijsinghhuis te Eelde © RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed. 1941
Foto van de negentiende eeuw gemarmerde deuren in de bibliotheek van het Trippenhuis
Afbeelding 17 - De negentiende eeuw gemarmerde deurenBarrières die draaien, schuiven, kantelen, of vouwen om een deuropening af te sluiten, meestal van een massieve en afgewerkte constructie en die meestal leiden naar binnenruimtes of die scheiden. Wordt ook gebruikt voor vergelijkbare elementen die een bak of een kast afsluiten. Voor minder massieve of afgewerkte constructies en die meestal twee buitenruimtes scheiden wordt 'hekken (poortonderdelen)' gebruikt. (AAT-Ned) in de bibliotheek van het Trippenhuis © RCEDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.
Marmering loopt door op betimmering en stucco-lustro pleisterwerk
Afbeelding 18 - Marmering loopt door op betimmering en stucco-lustro pleisterwerk. Putten Oldenaller © E. Koldeweij , Oldenaller
Drie verschillende marmerimitaties op het beschilderd linnen behangsel en de schouwboezem en een echt marmeren schoorsteenmantel in de Pastorie in Kockengen
Afbeelding 19 - Drie verschillende marmerimitaties op het beschilderd linnen behangsel en de schouwboezem en een echt marmeren schoorsteenmantel in de Pastorie in Kockengen © M. Svensson 2004
Natuusteenimitatie met kram op de lambrisering in de Oranjezaal (ca 1650) van Huis ten Bosch
Afbeelding 20 - Natuusteenimitatie met kram op de lambrisering in de Oranjezaal (ca 1650) van Huis ten Bosch © Galen, P. van, Dukker, G.J. 1999
Verscholen portret in de marmering onder het orgel in de Oude Kerk in Amsterdam.
Afbeelding 21 - Verscholen portret in de marmering onder het orgel in de Oude Kerk in Amsterdam. © Bernice Crijns 1998
Diverse kwasten en penselen voor het schilderen van St. Remy marmer: chiqueteur of dopkwasten, daskwast, slechtkwast, marterpenseel en platte en ronde Lyonse kwasten
Afbeelding 22 - Diverse kwasten en penselen voor het schilderenSchilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen. van St. Remy marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd.: chiqueteur of dopkwasten, daskwast, slechtkwast, marterpenseel en platte en ronde Lyonse kwasten © Gebr. A.R. & P. van der Burg, Handleiding tot de methode van het hout- en marmerschilderen, 1876.

Soorten imitaties en hun toepassing

Zulke schilderingen zijn te vinden op gebruiksvoorwerpen en gevel- en interieuronderdelen. Meestal hout- of marmerimitaties, zoals eiken, mahonie, wit marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd. en vert de mer (een groene marmersoort), maar ook schildpad- en steenimitaties komen voor. Ze zijn aangebracht op uiteenlopende ondergronden zoals hout, metaalEen metaal is een materiaal dat in vaste vorm kristallijn is, ondoorzichtig, smeedbaar, pletbaar en een goede geleider van warmte en stroom. (Conservation Dictionary), papier, textiel, stucwerk en steenHarde delfstof die niet smeedbaar, niet brandbaar en (vrijwel) niet in water oplosbaar is. Wordt in de bouwkunst gebruikt als houw-, breuk- of veldsteen. (Haslinghuis). Vaak bootsen de schilderingen een duurder materiaal na zoals marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd., op een goedkopere ondergrond. De imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) kan een realistische kopie van het natuurlijke materiaal zijn, of een meer naïeve weergave. Ook ruimtelijke en architectonische elementen worden nagebootst, bijvoorbeeld koepels en zuilen, om een driedimensionale illusie te bereiken: de trompe l’oeil. Imitatieschilderingen zijn doorgaans het werk van de ‘klad- of grofschilder’, zoals de decoratieschilder tot het begin van de twintigste eeuw wordt genoemd, als tegenhanger van de ‘kunst- of fijnschilder’. De imitaties worden niet altijd toegepast uit zuinigheid.

Historie

Het decoreren met imitaties is van alle tijden. Zelfs op mummiekisten zijn imitaties van houttekening aangetroffen. Uit lang vervlogen tijden kennen we ook geabstraheerd geschilderde marmersoorten, zoals op Etrurische, Romeinse en romaanse architectuuronderdelen.

In Nederland komen de oudste imitaties voor op de gepleisterde wandenWeinig zware afscheiding tussen vertrekken en andere woonruimten onderling en ook tussen deze en de buitenruimte. Primitieve wanden zijn gevonden van vlechtwerk, dichtgemaakt met koemest, leem, plaggen e.d.. Later meestal van hout of van gepleisterde tengels en riet ( Brabantse wand). Als de wand van zwaar steenachtig materiaal is gemaakt, noemt men hem liever muur. In het interieur geeft men echter ook aan de behangen, bespannen of betimmerde muur de naam wand. (Haslinghuis) en gewelven van romaanse kerkenKerken zijn gebouwen waar de christelijke godsdienstoefening wordt gehouden. Aanvankelijk was de altaarruimte het belangrijkste onderdeel. In de verschillende katholieke liturgieën is deze dat nog. Sinds de Hervorming ook als preekkerk. Een parochie wordt bediend door een parochie- of kerspelkerk. Als aan de kerk een kapittel van kanunniken is verbonden, spreekt men van een collegiale of kapittelkerk. Een stifts-, abdij- of kloosterkerk behoort bij een kloostergemeenschap. De hoogste rang bezit een kathedraal of dom. (Haslinghuis) in het noorden. Geen exotische marmerimitaties maar geschilderde baksteenpatronen (zie afbeelding 01).

Iets later treffen we op lijstwerk van middeleeuwse altaarstukken en muurschilderingen weldegelijk imitaties van marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd. aan. Ook de achterkanten van schilderijen op paneel zijn ermee opgesierd, vaak meerdere marmersoorten naast elkaar. Vooral het rode porfierPorfier is een stollingsgesteente met een typische textuur van relatief grote fenocrysten in een grondmassa van kleinere kristallen. (Wikipedia)", "Zeer hard stollingsgesteente. Naar gelang de samenstelling van de grondmassa verschilt de kleur van dieprood, bruin tot donkergroen en -blauw. De steen laat zich fraai polijsten. Was afkomstig uit Egyptische groeven, later uit veel Europese landen, o.a. Quenast (B).Veel gebruikt als bestratingsmateriaal. (Haslinghuis)") is populair. De vroegste voorbeelden kennen we uit Bohemen, al voor in de veertiende eeuw, en in de Nederlanden vanaf circa 1430. Voorbeelden zijn zichtbaar op de lijsten en achterkanten van de werken van kunstenaars zoals Jan van Eyck en Jeroen Bosch (zie afbeelding 02).

1500-1600

Zestiende-eeuwse drieluiken uit de Lage Landen tonen in dichte toestandDe (conserverings)toestand van een voorwerp wordt bepaald door de mate waarin de originele onderdelen bewaard zijn en door de fysieke staat ervan. natuurgetrouwe steenHarde delfstof die niet smeedbaar, niet brandbaar en (vrijwel) niet in water oplosbaar is. Wordt in de bouwkunst gebruikt als houw-, breuk- of veldsteen. (Haslinghuis)- of marmerimitaties, soms in combinatie met grisailles, wapenschilden of teksten. Ook de polychromie (veelkleurigheid) op houten of stenenHarde delfstof die niet smeedbaar, niet brandbaar en (vrijwel) niet in water oplosbaar is. Wordt in de bouwkunst gebruikt als houw-, breuk- of veldsteen. (Haslinghuis) sculpturen kan sporen van marmerimitaties vertonen zoals een vroeg voorbeeld uit circa 1525. Fragmenten van een beeldengroep zijn gevonden onder de vloer van de Maartenskerk in Doorn, waar ze na de Beeldenstorm zijn begraven. De unieke polychromie is hierdoor bewaard gebleven en een oplettend oog herkent in de zwarte veeg op het groengrijze fond een adering (zie afbeelding 03).

Vooral van marmerimitaties bestaan vroege voorbeelden. Houtimitaties uit de renaissance zijn schaars, maar bestaan wel degelijk. Dat zien we met name bij interieuronderdelen die langere tijd aan het zicht onttrokken zijn geweest, zoals oudere schilderingen boven een later aangebracht plafond. Beschilderde balkenplafonds uit de tweede helft van de zestiende eeuw tonen veelal geabstraheerde, naïeve weergaven van een houttekening, zoals in de Verwerstraat in Den Bosch, Lichte Gaard in Utrecht en Oude Zijds Achterburgwal/Rusland in Amsterdam (zie afbeelding 04).

1600-1700

Het plafond met gemarmerde velden in het Huis ten Bosch te Maarssen dateert hoogstwaarschijnlijk van 1629. In dat jaar laat de eigenaar dit huis in classisistische stijl verbouwen, vermoedelijk door de architect en kunst- en decoratieschilder Jacob van Campen (zie afbeelding 05).

In de loop van de zeventiende eeuw krijgen imitatieschilderingen een meer natuurgetrouw voorkomen. Maar niet altijd, getuige de relatief grof gemarmerde afwerking van 1686 op de betimmering van de goudleerkamer van het voormalige Dordtse pand De Rozijnkorf. Deze kamer staat tegenwoordig opgesteld in Museum Simon van Gijn (zie afbeeldingen 06a en 06b).

Ook de houtimitatie op de deur van de buitenplaats Trompenburgh in ’s-Graveland lijkt weinig realistisch. De beschildering dateert van 1675-1684 en komt tijdens een restauratieHerstellen, in goede staat brengen, het (zie) restaureren. (Haslinghuis) Restauratie is de behandeling van een voorwerp waarbij er materiaal aan wordt toegevoegd om het weer origineel te laten lijken qua uiterlijk of constructie. Men doet dit om de leesbaarheid te verbeteren, de esthetische beleving te bevorderen of het gebruik mogelijk te maken. tamelijk ongeschonden achter een voorzetwand tevoorschijn. Vermoedelijk gaat het om een imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) van olijfoesterhout, een populaire houtsoort in die tijd (zie afbeeldingen 07).

In dezelfde periode komen wel meer realistische imitaties voor. Zo schildert Gerard de Lairesse gemarmerde grisailles in de met echt marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd. beklede voorportalen van Amsterdamse grachtenpanden. Hij creëert tussen 1675 en 1683 bijvoorbeeld een reeks van vijf interieurstukken voor het huis Messina aan de Herengracht (zie afbeeldingen 08).

1700-1800

In de tweede helft van de achtiende eeuw zijn de ‘witjes’, vernoemd naar de schilder Jacob de Wit, en andere trompe l’oeil schilderingen nog altijd in zwang. Deze versterken de architectonische vormentaal, zoals te zien is aan de neoclassicistische behangselschildering met bacchante, door Jurriaan Andriessen geschilderd in 1786 voor het gesloopte Amsterdamse pand Keizersgracht 187 (zie afbeelding 09).

In het midden van de achtiende eeuw zijn donkere, roodbruine, houten rococo-interieurs in de mode, en zo ook de geschilderde variantEen variatie op een als baseline vastgelegd product. Een gebruiksaanwijzing kan bijvoorbeeld een Engelse en een Spaanse variant hebben.. Aan het einde van zijn carrière publiceert kladschilder Lambertus Simis zijn kennis van het ambacht. Dankzij hem weten we veel de gebruikte kleuren in dit tijdvak. Hij schrijft dat toendertijd de meest voorname vertrekkenKamer, oorspr. de ruimte vanwaaruit men vertrok naar een grotere ruimte. (Haslinghuis) en zalen van een nieuwe techniek, ‘gladhouten’ werden voorzien. Wat hij omschrijft als een houtimitatie afgewerkt met een ‘goede barnsteenlak’. Het donkerkleurige gladhout wordt niet alleen op betimmering maar ook op plafondsDe oppervlakken boven binnenruimten, soms gemaakt om bouwsystemen of bouwelementen te verbergen. (AAT-Ned) toegepast. Vermogende opdrachtgevers combineren gladhout met bladgoudBladgoud is een folie van een goudlegering, met een dikte van 0,0007 tot 0,00001 mm, die door uitslaan of uitrollen wordt gemaakt. Het wordt gewoonlijk op een formaat van 8 x 8 cm geleverd en heeft een kleur die afhankelijk is van de legering. op kraalprofielen en snijwerk. Hoewel het zijn hoogtepunt rond 1760 beleeft, duurt het volgens Simis lang voor gladhout uit de zalen en voorname vertrekkenKamer, oorspr. de ruimte vanwaaruit men vertrok naar een grotere ruimte. (Haslinghuis) verdwijnt (zie afbeelding 10).

In eerste instantie is Frans notenhout geliefd om na te bootsen. Spoedig volgen andere fijnporige donkerrode houtsoorten zoals amboina, en wat later mahonie en olijvenhout. Als gladhout ook bij de burgerstand en de ‘gewone man’ in zwang raakt, schuiven de rijkere lui het meer en meer terzijde. In plaats van donkerrode en bruine houtkleuren komen lichtolijf-, ceder-, rozen- en andere lichte houtsoorten op, volgens Simis niet gecombineerd met vergulde maar met doorgaans bruin geschilderde profiellijsten. Hij beschrijft dat het korte tijd mode is om alles nog ‘heel licht en flauw zonder de minste uitmonstering’ te beschilderen. Daarna kom je houtingen vooral nog tegen in hallenHoge, betrekkelijk brede ruimte, meestal onverdeeld en langwerpig. De hal is meestal ondergebracht onder één rijzige kap en soms overwelfd. Hij is gewoonlijk enigszins verhoogd en over een trapbordes bereikbaar. De hal diende als:1. ontvang- en feestzaal, ridder- of wapenzaal, ook in vorstelijke en heerlijke hoven. Er werden vaak justitiële zittingen gehouden koningshal. In Oudgermaanse hallen bevonden de erezetels zich aan de lange zijde. Later werd de estrade voor de aanzienlijken, rechters of bestuurders meestal naar de smalle zijde verlegd. Sporen hiervan zijn te vinden in de v.m. grafelijke zaal, nu stadhuis van Haarlem. Boven langs de wanden is dikwijls een galerij aangebracht. Naar gelang dienst- en woonvertrekken om de hal werden gebouwd, kreeg deze vaak het karakter van wachtzaal, ‘salle des pas perdues’ (Ridderzaal in Den Haag, Westminster Hall in Londen). De hal onderscheidt zich veelal door een rijk gesneden eiken overkapping. In Engeland zijn nog talrijke voorbeelden van dit feodale bouwtype bewaard gebleven (Penshurst, Kenilworth). Zij maken deel uit van heerlijke huizen of universitaire ‘colleges’. Ook zijn ze ‘banqueting hall’ of ‘guildhall’. Sinds de renaissance komt de hal ook voor in het stadshuis. Onder invloed van Palladio werd de hal een voorhuis, liefst achter de middelste traveeën van de voorgevel. Wat betreft functie hield de ruimte het midden tussen een ontvangruimte en een vestibule. In XIX werd zij weer op deze manier in het bouwplan opgenomen. (Haslinghuis) en gangen met een lichte kleurKleur is de gewaarwording van licht die verschilt van wit licht zoals dat wordt uitgezonden door een natuurlijke lichtbron. Het gekleurde licht kan van een lamp komen of gereflecteerd door een voorwerp. Kleur kan worden gemeten in een aantal systemen, zoals CIE, Munsell, Natural Colour System, die alle een verschillende methode hebben om een kleur aan te duiden.Een kleur is de sensatie die veroorzaakt wordt door licht van een bepaalde golflengte. Geel en groen bijvoorbeeld zijn verschillende kleuren. Het Munsell kleursysteem en dergelijke systemen hebben dit als uitgangspunt. van nieuw of geolied eikenhout op met name deurenBarrières die draaien, schuiven, kantelen, of vouwen om een deuropening af te sluiten, meestal van een massieve en afgewerkte constructie en die meestal leiden naar binnenruimtes of die scheiden. Wordt ook gebruikt voor vergelijkbare elementen die een bak of een kast afsluiten. Voor minder massieve of afgewerkte constructies en die meestal twee buitenruimtes scheiden wordt 'hekken (poortonderdelen)' gebruikt. (AAT-Ned) en kozijnenKozijnen, die in muren zijn gezet om ramen te bevatten. Ze kunnen ommanteld zijn voor een schuifraam, of vast en gerabatteerd voor openslaande ramen. (AAT-Ned). De leuningen van trappen krijgen een donkerrode of mahoniehouten kleurKleur is de gewaarwording van licht die verschilt van wit licht zoals dat wordt uitgezonden door een natuurlijke lichtbron. Het gekleurde licht kan van een lamp komen of gereflecteerd door een voorwerp. Kleur kan worden gemeten in een aantal systemen, zoals CIE, Munsell, Natural Colour System, die alle een verschillende methode hebben om een kleur aan te duiden.Een kleur is de sensatie die veroorzaakt wordt door licht van een bepaalde golflengte. Geel en groen bijvoorbeeld zijn verschillende kleuren. Het Munsell kleursysteem en dergelijke systemen hebben dit als uitgangspunt. en vaak ook de traptreden, maar die zijn soms gemarmerd netWordt gebruikt voor voorwerpen die bestaan uit ineengrijpende schikkingen van draden, koorden of touwen die zijn samengedraaid, geknoopt of geweven op regelmatige afstanden. Gebruik de term 'net (textiel)' voor open geweven stof gemaakt van twijn, sterke draad of garen, meestal van zijde, katoen, nylon of rayon, met fijne of grove mazen van vaste afmetingen, die wordt gebruikt om verschillende dingen te maken, van sluiers en garneersel op kleding tot tennisnetten en visnetten. (AAT-Ned) als de wand of de lambrisering.

1800-1900

Volgens Simis blijft een ‘matig donker’ of roodbruine gladhouten afwerking aan het begin van de negentiende eeuw gebruikelijk voor keukens en vertrekkenKamer, oorspr. de ruimte vanwaaruit men vertrok naar een grotere ruimte. (Haslinghuis) waar veel gestookt wordt. Voor gangen en voorhuizen is dan juist licht eiken in de mode. Een alternatief is het aanbrengen van een rode of bruine sauslaag over nieuw en onbeschilderd hout, dat vervolgens wordt afgelakt. Dankzij kleuronderzoekKleuronderzoek is het materiaaltechnisch onderzoek naar verflagen. (Kleuronderzoek; RCE) zijn meerdere oranjebruine voorbeelden uit circa 1840 ontdekt op onder andere de houten banken van de kerk in Oene en op de orgelkas van de doopsgezinde kerk in Almelo. Ook in winkels en voorhuizen en in huurwoningen blijft gladhout schilderwerk geliefd, omdat het tegen een stootje kan door de lak, die de afwerking sterk en duurzaam maakt. (zie afbeelding 11).

Aan het eind van de negentiende eeuw zijn imitaties nog volop in zwang. Een bijzonder voorbeeld is de geschilderde hardsteenimitatie lambrisering in de hal van het stadhuis van Maastricht met imitatiefrijnwerk. Of neem de schildpadimitatie die belegd lijkt met messingLegering van koper en zink, z.g. geelkoper. Hiervan werden talloze voorwerpen gegoten, zoals kronen, lezenaars, koorhekken of onderdelen daarvan. Men noemde dit geelgieterswerk. (Haslinghuis) (Boulle-marqueterie) in het universiteitspand Drift 23 in Utrecht.

Met name in de negentiende eeuw lijken decorateurs specifieke stijlen en daarbij passende decoratiesVersiering; methode of techniek toegepast om bouwwerken, meubels of andere objecten te verfraaien. te gebruiken voor bepaalde vertrekkenKamer, oorspr. de ruimte vanwaaruit men vertrok naar een grotere ruimte. (Haslinghuis). Zo is een eetkamer vaak uitgevoerd in oud-Hollandse stijl met al dan niet een geïmiteerde eikenhouten betimmering. Gaandeweg verandert de smaak en hechten mensen steeds meer aan het natuurlijke materiaal, waardoor interieurs van hun geschilderde afwerkingen worden ontdaan en veel imitaties verdwijnen.

1900-1945

Imitaties raken in de loop van de twintigste eeuw langzaam maar zeker uit de mode maar worden aan het begin nog veel toegepast. In de art nouveau en art decoDe naam Art deco is ontleend aan de grote expositie voor moderne decoratieve kunst, de 'Exposition des Arts décoratifs et Industriels modernes', die in 1925 in Parijs gehouden werd. Nederland kwam met een inzending die gedomineerd werd door de Amsterdamse School. De Amsterdamse school stijl wordt over het algemeen beschouwd als de Nederlandse variant van de Art deco. Art deco toont veel overeenkomst met Art nouveau. Wel zien we meer rechte lijnen en geometrische vormen. Ook vallen de Oriëntaalse, Egyptische en klassieke invloeden op binnen de Art deco. Een typisch voorbeeld van een Art deco gebouw is het theater Tuschinski in Amsterdam uit 1921. (www.infonu.nl) perioden komen imitaties van exotische houtsoorten (teak, esdoorn, ebben) en edelstenen (onyx en lapis lazuli) in de mode. Vele huisschilders uit die tijd zijn bedreven in het imiteren van eiken, teak, pallisander, witmarmer, napoleon en vert de mer. Zo zijn bijvoorbeeld deurenBarrières die draaien, schuiven, kantelen, of vouwen om een deuropening af te sluiten, meestal van een massieve en afgewerkte constructie en die meestal leiden naar binnenruimtes of die scheiden. Wordt ook gebruikt voor vergelijkbare elementen die een bak of een kast afsluiten. Voor minder massieve of afgewerkte constructies en die meestal twee buitenruimtes scheiden wordt 'hekken (poortonderdelen)' gebruikt. (AAT-Ned) van de twintigste-eeuwse bouwblokken in Amsterdam Zuid nogal eens van een teakimitatie voorzien. En in de gangen van vroeg-twintigste-eeuwse woningenBouwwerk dat tot woning van mensen dient, woonhuis of boerenhuis. (Haslinghuis) kom je grenenimitaties veelvuldig tegen (zie afbeelding 12).

Na 1945

In en na de Tweede Wereldoorlog is er een tekort aan allerhande materialenEen materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof, grondstof of ingrediënt die bestemd is om verwerkt te worden tot het maken van objecten. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), ook verfIedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned). Rijkere afwerkingen zoals imitaties zijn in die periode schaars. Na de oorlog neemt de beschikbaarheid van kantVerwijst naar fijn, decoratief ajourwerk in textiel, gemaakt door draden van linnen, katoen, zijde, haar, metaal of een andere vezel in lussen te leggen, in te rijgen, samen te draaien of te vervlechten om ontwerpen of patronen te vormen. Bij het maken van kant wordt gewerkt met een naald of met klossen. Het toevoegen van borduursels is niet ongewoon. Modern kant kan machinaal zijn vervaardigd. Ajourstoffen die op een weefgetouw zijn gemaakt en decoratief ajourbreiwerk worden doorgaans niet als kant geclassificeerd. Kant is vaak wit of effen van kleur. Echt kant ontstond in de veertiende eeuw in Europa en het Midden-Oosten, hoewel oude culturen bekend waren met gedecoreerde ajourstoffen, waaronder de Egyptische cultuur. Kant is te gebruiken als rand, boord of inzetstuk voor linnengoed of apparels. Ook wordt het samengevoegd tot grotere stukken textiel en dan gebruikt als voorhang, draperie, apparel of iets anders. (Toegepaste Kunst Project, RKD)-en-klare verfproducten toe, wat met de opkomst van de doe-het-zelf cultuur leidt tot afkalving van het schilderambacht. Met het verdwijnen van het specialisme imitatieschilderen uit het curriculum van de huis- en decoratieschilder neemt de toepassing in de loop van de twintigste eeuw af. Bij monumentenEen monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde. blijven imitaties wel gangbaar. Het lijkt erop dat de termen ‘restauratietechnieken’ en ‘restauratieschilder’ hier uit voortkomen, voor respectievelijk de imitatietechnieken en de schilder die gespecialiseerd is in het nieuw schilderenSchilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen. van oude decoratieve techniekenEen techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)" ) zoals imitaties. Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw groeit de populariteit van imitatieschilderingen als huisdecoratie weer een tijdje bij een groter publiek. Dit voorkomt de teloorgang van het ambacht en bevorderd de overdracht van de ambachtelijke kennis aan volgende generaties.

Soorten imitaties

Door de eeuwen heen is er een grote verscheidenheid aan imitatieschilderingen. We lichten er vier uit.

Arabiën en gladhouten

Lambertus Simis vertelt dat het gladhouten als een nieuwe techniek rond 1740 is uitgevonden. Dit zou afwijken van de oudere techniek, die Simis ‘arabiën’ en ‘wortelwerk’ noemt, waarbij de schilder een varkensblaas in de verfIedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned) rolt. Die verfIedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned) kan verschillende kleuren hebben, waaronder blauw (zie afbeelding 13).

Schildpadimitatie

Het decoratieve patroon van het schildpadschild is veelvuldig geïmiteerd op lijsten en gebruiksvoorwerpen, maar ook op kamerbetimmeringen. Een rijk voorbeeld is het in het laatste deel van de zeventiende eeuw geschilderde chinoiserie vertrek in Slot Rosenburg in Kopenhagen, een staaltje vakmanschap van de uit de Nederlanden afkomstige decoratieschilder François de Bray. Een ander mooi voorbeeld is de Japanse kamer (1720-1770) in chinoiseriestijl uit het voormalige huis Buitenrust, nu onderdeel van de collectie van het Haags Gemeentemuseum. Op de lambrisering is op een rood fond een schildpadimitatie aangebracht. Dit in combinatie met op oosters lakwerk geïnspireerde wandenWeinig zware afscheiding tussen vertrekken en andere woonruimten onderling en ook tussen deze en de buitenruimte. Primitieve wanden zijn gevonden van vlechtwerk, dichtgemaakt met koemest, leem, plaggen e.d.. Later meestal van hout of van gepleisterde tengels en riet ( Brabantse wand). Als de wand van zwaar steenachtig materiaal is gemaakt, noemt men hem liever muur. In het interieur geeft men echter ook aan de behangen, bespannen of betimmerde muur de naam wand. (Haslinghuis) in zwart, goud en rood met glinsterende strooiglas- en goudleerpanelen.

Bezanding

Ook aan de buitenkant van panden zijn imitaties aangebracht om de architectonische uitdrukking te versterken. Tijdens de restauratieHerstellen, in goede staat brengen, het (zie) restaureren. (Haslinghuis) Restauratie is de behandeling van een voorwerp waarbij er materiaal aan wordt toegevoegd om het weer origineel te laten lijken qua uiterlijk of constructie. Men doet dit om de leesbaarheid te verbeteren, de esthetische beleving te bevorderen of het gebruik mogelijk te maken. van Kasteel Amerongen komt bij kleuronderzoekKleuronderzoek is het materiaaltechnisch onderzoek naar verflagen. (Kleuronderzoek; RCE) een zandsteenimitatie tevoorschijn op een houten kozijn dat dateert uit 1673, het jaar waarin het kasteel is herbouwd, nadat het door Fransen was platgebrand. Vergelijkbare imitaties, waarbij zand in de natte verflaag is gestrooid, zijn dankzij kleurhistorisch onderzoek teruggevonden aan de buitenkant van het Capitool, een ‘folly’ (namaakruïne) in 1818 ontworpen door J.D. Zocher jr voor buitenplaats Schaep en Burgh in ’s-Graveland. Houten lijsten en ornamentenDecoratieve vormen die behoren tot een gebouw of object, maar die niet essentieel zijn voor de constructie. Gebruik de term 'decoratie' met betrekking tot de methoden en technieken voor het aanbrengen van ornamenten. (AAT-Ned) op de gevelsDriehoekige top van een muur of houten wand, die voor het dak is geplaatst, later in het bijz. de gehele driehoekig afgedekte voormuur van een huis of de voormuur in het algemeen, ook als de muur horizontaal is afgedekt. Tenslotte wordt van voor-, achter-, zij- en brandgevels gesproken. Zonder nadere aanduiding betekent gevel echter voorgevel. De esthetische werking van de gevel berust grotendeels op de verhouding en verdeling van gesloten en open partijen (dammen, vensters) en op de geleding: horizontaal door lijsten, friezen enz., verticaal door zuilen, pilasters, risalieten. van het Victoriahotel uit 1890 tegenover station Amsterdam Centraal en het Hoofdgebouw van Artis aan de Plantage Middenlaan waren ook voorzien van bezandingen, die samen met echt zandstenen bouwdelen of de portlandcementen pleisterwerk de indruk moet wekken van een echt natuurstenen gebouw.

Stucco-lustro marmertechniek

Historisch gezien wordt een zeer gladde kalkhoudende pleisterlaag ‘stucco-lustro’ genoemd. Deze gladde pleisterlaag kan eveneens van geschilderde aders zijn voorzien. Net als bij de frescotechniek schildert de decoratieschilder de aders op een verse pleisterlaag. Vaak gebeurt dit met verdunde Oost-Indische inkt. Deze techniek vereist een grote vaardigheid om de ader trefzeker op te zetten; het moet in één keer raak zijn in tegenstelling tot en marmering in olieverf. Deze marmertechniek is bij kleuronderzoekKleuronderzoek is het materiaaltechnisch onderzoek naar verflagen. (Kleuronderzoek; RCE) aangetroffen in Museum Meermanno en de Sterrewacht in Leiden. Onder andere in Fogelsanghstate in Veenklooster en Raadhuis de Paauw in Wassenaar is deze afwerking nog in het zicht te bewonderen (zie afbeelding 14).

Cultuurhistorisch belang

Imitaties zijn altijd verbonden met het gebouw waarvoor ze zijn bedacht, en maken zo deel uit van de monumentale waarde van het pand. Soms beperkt de imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) zich tot een bouwonderdeel, vaker maken de schilderingen deel uit een samenhangend decoratieschema in architectuurBouwkunst, kunst van het scheppen van (zie) ruimtevormen en het omvatten en overdekken hiervan, kortom de gehele ontwikkeling en vormgeving van de inwendige ruimten en de omhulling ervan. en soms zelfs meubels. De imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) kan de eerste en enige geschilderde afwerking zijn, of er zijn in de loop der tijd meerdere imitaties over elkaar heen aangebracht (zie afbeelding 15).

Imitaties zijn bedoeld om de aankleding van een object, interieur of gebouw te verfraaien en gelijkertijd dienen ze als onopvallende achtergronddecoratie. De meest eenvoudige imitaties zijn overigens de egaal grijs, oker of bruin geschilderde gevelonderdelen, kleuren die respectievelijk hardsteenHardsteen is een kalksteen met een meer of minder uitgesproken blauwgrijze kleur. De steensoort wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer veel resten van crinoïden, diertjes met een kalkskelet, die veelal op de zeebodem leven. Bij het afsterven bleef hun kalkskelet op de bodem achter en samen met de calcietafzetting die het geheel aan elkaar smeedde, vormde zich in de loop van miljoenen jaren de blauwe hardsteenlaag. De steen is dus een aaneenkitting van crinoïden in een cement van microkristallijn calciet. De kleur wordt bepaald door de hoeveelheid zeer fijn verspreide plantaardige resten (koolstof)., zandsteenzandsteen: sedimentaire natuursteen gevormd uit aan elkaar gekitte zandkorrels, doorgaans met weinig bindmiddel in de vorm van kleimineralen, kalk of kiezel. en hout moeten voorstellen.

De oudst bekende Nederlandse voorbeelden treffen we aan in romaanse kerkjes en op paneelschilderkunst. Ze zijn in alle periode zeer uiteenlopend toegepast. Hedendaagse imitaties zijn soms geschilderd met acrylverf, met name ingegeven door aangescherpte wet- en regelgeving voor oplosmiddelhoudende verven. Hoewel oude techniekenEen techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)" ) in lijmLijm: vloeibare stof of mengsel, als dan niet voorzien van (zeer fijne) vulmiddelen, waarmee na verharding een verbinding tussen twee onderdelen is te bewerkstelligen. (Bestekstermen voor B bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen)- of kalkverf hier ook aan voldoen. Kennis over waar, waarom, wanneer, hoe en door wie de imitaties zijn toegepast geeft betekenis aan de imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ). Al die facetten helpen de imitaties te waarderen en er zorgvuldig mee om te gaan. Niet alleen fraaie meesterstukjes maar ook de meer boerse of naïef geschilderde imitaties kunnen waardevol zijn (zie afbeelding 16).

Waarom kiezen voor imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." )?

De redenen om te kiezen voor dit type decoratieve afwerking variëren, en datzelfde geldt voor de plek waar de imitaties zijn toegepast.

Mode

Bepaalde materiaalsoorten worden veelvuldig geïmiteerd in de periode waarin zij verkrijgbaar en in de mode zijn – ter vervanging of direct naast het echte materiaal. Eikenhout is vooral in trek in de middeleeuwen, met een grote vraag aan het einde van de zestiende eeuw en aan het einde van de negentiende eeuw. Pallisander, ook bekend onder de naam sakerdaan, wordt naast notenhout veel toegepast tijdens het Hollands classicisme. Het is aangetroffen op een afgetimmerd zeventiende eeuws luik in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Roodbruine houtsoorten zijn duidelijk in zwang in het midden van de achttiende eeuw. Lambertus Simis beschrijft in zijn schildershandboek de opeenvolgende modes van houtsoorten.

Verkrijgbaarheid en kosten

Soms is een materiaal in Nederland relatief moeilijk verkrijgbaar vanwege schaarste, oorlogen of handelsembargo of omdat het materiaal van ver moet komen. Het kan een reden zijn om voor een imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) in verfIedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned) te kiezen. Toch is het materiaal ook nagebootst in landen waar het volop verkrijgbaar was, zoals marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd. in Italië en Griekenland. Een andere reden kan zijn dat het echte materiaal niet meer leverbaar was. Denk aan marmersoorten waarvan de groeven uitgeput raakten, zoals jaune de sienne en rouge royal.

Het lijkt voor de hand te liggen dat financiële motieven een rol spelen in de keuze voor een geschilderde imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) van een kostbaar materiaal, immers arbeidskracht was relatief goedkoop. Toch blijkt dat in zeer rijke interieurs weldegelijk imitaties terug te vinden zijn, zoals Paleis Het Loo in Apeldoorn en Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Geschiktheid

Naast kosten en de mate van verkrijgbaarheid moeten er dus andere beweegredenen zijn voor het gebruik van geïmiteerd materiaal. Zo heeft een geschilderde variantEen variatie op een als baseline vastgelegd product. Een gebruiksaanwijzing kan bijvoorbeeld een Engelse en een Spaanse variant hebben. als voordeel dat het eenvoudiger schoon te houden is dan het poreuze kale hout of marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd.. Veel utilitaire ruimtenBeslotenheid, het door architectonische elementen omvatte (muren, pijlers, overdekking). In die zin is architectuur een ruimtekunst. (Haslinghuis) zoals trappenhuizenTrappenhuizen zijn ruime gedeelten van gebouwen waarin de trappen zijn aangebracht. Ze zijn minder zelfstandig dan traptorens. en keukens zijn gehout. In het trappenhuis van Amsterdamse grachtenpanden is vaak op de belangrijkste etages echt marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd. en op de hoger gelegen verdieping geschilderd marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd. toegepast.

Bovendien geven geschilderde imitaties de bouwkundige vrijheid objecten na te bootsen die in het echte materiaal lastiger te realiseren of niet functioneel zijn, zoals gemarmerde plafondsDe oppervlakken boven binnenruimten, soms gemaakt om bouwsystemen of bouwelementen te verbergen. (AAT-Ned), deurenBarrières die draaien, schuiven, kantelen, of vouwen om een deuropening af te sluiten, meestal van een massieve en afgewerkte constructie en die meestal leiden naar binnenruimtes of die scheiden. Wordt ook gebruikt voor vergelijkbare elementen die een bak of een kast afsluiten. Voor minder massieve of afgewerkte constructies en die meestal twee buitenruimtes scheiden wordt 'hekken (poortonderdelen)' gebruikt. (AAT-Ned) of meubelen en zware bouwmaterialenBouwmaterialen zijn organische en anorganische materialen die worden gebruikt bij de bouw en later herstel of onderhoud van gebouwen. (Conservation Dictionary)", "Stof, natuurlijk of kunstmatig vervaardigd, geschikt en gebruikt voor de constructie, beschutting en versiering van een gebouw. Allereerst behoren tot de bouwmaterialen: hout, (natuur- en bak)steen, beton, kalk, zand, cement, leien, dakpannen en andere gebakken materialen, ijzer en staal, lood en zink en vervolgens glas, gips, pleister, verf, tegels en kunststoffen. Tot in XIX werden alle materialen met de hand gevormd en bewerkt, sedertdien toenemend industrieel en machinaal. Bouwmaterialen worden vaak over grote afstanden vervoerd, vroeger in hoofdzaak over water. (Haslinghuis)" ) op een drassige bodemNULL (zie afbeelding 17).

Ideaalbeeld

Het nabootsen van de natuur loopt als rode draad door de eeuwen heen. In de schilderkunst is dit veel toegepast en zeer gewaardeerd, zeker vanaf de renaissance. Pas aan het eind van de negentiende eeuw gaan mensen het natuurlijke materiaal waarderen. In de periode ervoor is het gangbaar bouwmateriaal te verhullen om het te ‘verheffen’. Het echte materiaal is niet perfect, het geschilderde equivalent wel: egaal van kleurKleur is de gewaarwording van licht die verschilt van wit licht zoals dat wordt uitgezonden door een natuurlijke lichtbron. Het gekleurde licht kan van een lamp komen of gereflecteerd door een voorwerp. Kleur kan worden gemeten in een aantal systemen, zoals CIE, Munsell, Natural Colour System, die alle een verschillende methode hebben om een kleur aan te duiden.Een kleur is de sensatie die veroorzaakt wordt door licht van een bepaalde golflengte. Geel en groen bijvoorbeeld zijn verschillende kleuren. Het Munsell kleursysteem en dergelijke systemen hebben dit als uitgangspunt. met de fraaiste tekening en compositie, aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. Zo worden gevelsDriehoekige top van een muur of houten wand, die voor het dak is geplaatst, later in het bijz. de gehele driehoekig afgedekte voormuur van een huis of de voormuur in het algemeen, ook als de muur horizontaal is afgedekt. Tenslotte wordt van voor-, achter-, zij- en brandgevels gesproken. Zonder nadere aanduiding betekent gevel echter voorgevel. De esthetische werking van de gevel berust grotendeels op de verhouding en verdeling van gesloten en open partijen (dammen, vensters) en op de geleding: horizontaal door lijsten, friezen enz., verticaal door zuilen, pilasters, risalieten. van onregelmatige baksteen of natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen. bewust afgewerkt als een perfect geschilderde bekleding.

Bovendien biedt imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) de mogelijkheid iets te schilderenSchilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen. wat in de echte natuur niet voorkomt. Een materiaal kan fraaier worden uitgevoerd dan het in werkelijkheid is. Zoals een zeer rijke houtimitatie in Ham House in Richmond Engeland, uitgevoerd op een ondergrond van bladgoudBladgoud is een folie van een goudlegering, met een dikte van 0,0007 tot 0,00001 mm, die door uitslaan of uitrollen wordt gemaakt. Het wordt gewoonlijk op een formaat van 8 x 8 cm geleverd en heeft een kleur die afhankelijk is van de legering.. Of het uiterlijk van het materiaal is geabstraheerd, zoals de marmering op een schouwpartij in de rechtervoorkamer van het voormalige raadhuis, het Nijsinghhuis, in Eelde (zie afbeelding 18).

Groter geheel

Imitaties maken doorgaans deel uit van het totale decoratieschema. Ze kunnen de vormentaal van de architectuurBouwkunst, kunst van het scheppen van (zie) ruimtevormen en het omvatten en overdekken hiervan, kortom de gehele ontwikkeling en vormgeving van de inwendige ruimten en de omhulling ervan. versterken. Soms lopen de imitaties van de textiele wand over op de omringende betimmering of gestucte schouwboezem. Dit is zichtbaar in de afwerking uit 1802 van de voorkamer in de pastorie in Kockengen (zie afbeelding 19).

Dat een ogenschijnlijk eenvoudige imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) een enorme verbeeldingskracht kan bezitten, is te zien in de Oranjezaal van Huis ten Bosch. Een als zandstenen blokken geschilderde lambrisering ‘barst1. Een barst is een breuk in een vaste stof. Barsten kunnen een netpatroon vormen en ze kunnen worden veroorzaakt door interne spanningen en uitwendige krachten. 2. Een barst is een scheur of een spleet in het originele materiaal van een voorwerp, zoals in een bouwsteen. 3. Een barst is een breuk in een stuk ceramiek die in een intact gedeelte ontspringt en geleidelijk breder wordt.’ onder het gewicht van de Nijd die in de voorstelling erboven is weergegeven samen met de Triomf van Frederik Hendrik van Oranje. Een geschilderde kram houdt het fundament bijeen, terwijl de Nijd vermorzeld wordt door Frederik Hendrik, de ‘stedendwinger'. De imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) is onderdeel van de symboliek die de heldendaden van de prins van Oranje verheerlijkt (zie afbeelding 20).

Artistieke waardering

Tot slot is er veel waardering voor het artistieke vermogen van de imitatieschilder om de natuur te verfraaien, te evenaren en zelfs te overtreffen. Rond het midden van de zeventiende eeuw wordt de Haagse Michiel Soetens geroemd om zijn op linnen geschilderde marmerimitaties. Ze zouden zelfs concurreren met de kostbare goudleren behangsels. Arnold Houbraken schrijft aan het eind van zijn leven, begin achttiende eeuw, over kunstenaars uit zijn tijd. Daarbij noemt hij Gerard de Lairesses gemarmerde bas-reliëfs, die zo natuurlijk overkomen dat ze voor gebeeldhouwde marmeren platen worden aangezien. Ook Simis noteert dat het geschilderde gladhout dikwijls een hoger aanzien geniet dan het natuurlijke materiaal. In de negentiende eeuw blijkt de waardering voor dit type schilderwerk uit de vele wedstrijden in dit ambacht tijdens de (inter)nationale kunstnijverheidstentoonstellingen. Rond de jaren 1840 besluit de absolute topper op dit gebied, de Britse Thomas Kershaw, zijn carrière als fijnschilder te beëindigen en zich definitief toe te leggen op imitaties, waarmee hij zo veel lof oogst. Zijn kladschilderkunsten leveren hem geen windeieren op. Hij sterft als multimiljonair. Prijswinnende panelen van Kershaw maken tegenwoordig deel uit van de museale collecties van onder andere het Victoria and Albert Museum in Londen.

Kladschilder

Het schilderenSchilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen. van hout- en marmerimitaties en andere oogbedriegende decoratiesVersiering; methode of techniek toegepast om bouwwerken, meubels of andere objecten te verfraaien. maken van oudsher onderdeel uit van het schilderambacht. Zij zijn het domein van de decoratieschilder, een specialisatie in het schildersambacht. Tegenwoordig wordt de decoratieschilder cq. kladschilder ook wel sier- of restauratieschilder genoemd. Het is uitzonderlijk als een imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) aan een bepaalde schilder kan worden toegewezen – de meeste zijn anoniem. Eigenlijk is dat vreemd. Want het mag dan een ambacht zijn, het wordt – ook vandaag de dag – als kunstig gezien dat hij het kale materiaal weet te evenaren of zelfs te overtreffen. De imitatieschilder kan als het ware toveren met zijn penseel. Om die reden staan schilders af en toe bij naam genoemd in oude bronnen. Van het eind zeventiende-eeuwse werk van Willem van Nijmegen is Nicodemus Tessin tijdens zijn reis door Nederland zo onder de indruk, dat hij in zijn verslag optekent dat hij, qua marmersoort en glansIn technische termen is glans de hoeveelheid gespiegelde reflectie van een oppervlak die gemeten wordt volgens gestandaardiseerde methoden, bijvoorbeeld ISO 2813.", "Glans is een eigenschap van licht dat van een oppervlak wordt weerkaatst. Er zijn verschillende soorten glans: 'schitterend' van sterk glanzend opaak materiaal als gepolijst hematiet; 'diamantachtig' van sterk glanzend transparant materiaal als diamant; 'metallic', 'glasachtig', 'zijdeglans' en 'mat' zijn beschrijvingen voor glans in afnemende kracht. Lustre, metaalglazuur, op ceramiek is een iriserend glazuur. Glans op ongeglazuurd aardewerk, zoals terra sigillata, is een minerale afwerklaag met een sterke glans.", "Een weerspiegelende oppervlaktekwaliteit die minder stralend is dan hoogglans en die meer een gevoel van glans dan van diepte aan de afwerking geeft. (AAT-Ned)"), nooit eerder zo’n geslaagde marmering zag. Een andere in de bronnen vermelde schilder is de Vlaams-Haagse Mathieu Dubus die halverwege de zeventiende eeuw als zogenoemde kamerschilder werkt voor het stadhouderlijk hof in Paleis Noordeinde in Den Haag, Huis ter Nieuburch in Rijswijk en Kasteel Buren in de Gelderse ‘Oranjestad’. Van oudsher laten imitatieschilders wel hun signatuur in de vorm van een grapje in de imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) achter – vaak een trompe l’oeil, zoals een verroeste spijker of vliegje. Ze vallen de argeloze voorbijganger niet op, maar zijn een aangename verrassing voor de alerte kijker en aandachtige onderzoeker van de schilderkunstige techniekenEen techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)" ). Zo komt de beschouwer in de Oude Kerk in Amsterdam links onder het orgel plotseling oog in oog te staan met het zelfportret van de imitatieschilder uit de jaren 1970 (zie afbeelding 21).

Van gilde tot nu

Tot 1800 ligt de verantwoordelijkheid voor de opleiding in het schildersvak bij een leermeester en het Sint Lucasgilde, dit geldt voor beide klad- en fijnschilders. Na het opheffen van de gilden raakt het ambacht in verval. In de loop van de negentiende eeuw spelen handboeken een steeds grotere rol in de kennisoverdracht – ook over de decoratieve schildertechnieken. Dit gaat hand in hand met de oprichting van (avond)tekenscholen, later respectievelijk de ambachtscholen, de lagere technische school (lts) en het voorgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De techniek van het houten en marmeren verdwijnt bij onderwijshervormingen na 1945 geleidelijk uit het lespakket. Particuliere initiatieven, zoals de Studieclub Schilders, de oud-leerlingenvereniging van Nimeto in Nederland en in België het Institut Supérieur de Peinture van der Kelen en de School voor Fijnschilders A. Meylemans, zorgen dat het ambacht niet in de vergetelheid raakt en de huidige roc’s (regionale opleidingscentra) en mbo-vakscholen besteden er inmiddels weer aandacht aan.

Leerboeken

Vroege schriftelijke bronnen over de techniekenEen techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)" ) zijn zeldzaam. Het imiteren is een ambacht dat lang ‘geheim’ wordt gehouden (zie afbeelding 22). Van vóór de zeventiende eeuw zijn hierover geen Nederlandstalige handleidingen bekend. Wel bestaan er beschrijvingen voor de aanverwante techniek van gemarmerd papier. De oudst bekende is in de tiende eeuw geschreven door de Chinees Su-I-Chien. De techniekenEen techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)" ) voor gemarmerd papier lijken soms overeen te komen met oude marmeringen op een houten of ivoren ondergrond, bijvoorbeeld de voor papier beschreven sprenkel- en spatmarmertechniek. De oudst bekende Nederlandse beschrijving van de schildertechniek voor het nabootsen van schildpad dateert uit de tweede helft van de zeventiende eeuw en komt van Jacoba van VeenVeen is een laag afgestorven plantenmateriaal in diverse stadia van afbraak. Het ontstaat door de opeenstapeling van vegetatieresten in moerassen en veengebieden.. De vroegst bekende Nederlandstalige handleiding voor marmerimitaties dateert uit 1735, geschreven door Jo. Da Silva. Na het opheffen van de gilden aan het begin van de negentiende eeuw en de oprichting van teken- en ambachtsscholen in de jaren daarna neemt het publiceren van handboeken enorm toe.

Schilderstijl

Net als bij de schilderkunst spelen de leermeester en de ‘school’ waaruit de imitatieschilder afkomstig is een rol in het karakter van de imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ). Daarnaast is het eigen handschrift van grote invloed. Soms is uit de geschilderde tekening te herleiden of de schilder links- of rechtshandig was. De stijl of vormentaal van de imitaties houdt nauw verband met de gebruikte verfIedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned) en daarbij passende techniekenEen techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)" ).

Waardering via kleurhistorisch onderzoek

Vragen als ‘wat wordt er geïmiteerd, van wanneer dateert het werk en hoe is de imitatieEen imitatie is het nabootsen van iemand of het namaken van een product.", "Imitatie -uit het Latijn: imitatio- nabootsing- is de herhaling van een muzikaal motief, een frase of thema van de ene 'stem in een andere stem'. De imitatie kan zowel op dezelfde als op een andere toonhoogte plaatsvinden. Muziektheoretici gebruiken het woord vooral in de engere betekenis van thematische of motivische imitatie. Maar imitatie kan ook betrekking hebben op de vorm of structuur, en kan als kenmerk of stijlfiguur toegepast worden. Imitatie komt in vele stijlen en perioden van de muziek voor." ) gemaakt’ zijn niet altijd makkelijk te beantwoorden. Het geïmiteerde materiaal, de gebruikte verfIedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned), schildersgerei en techniekenEen techniek is een werkwijze die men volgt bij het uitvoeren van een werk. Onder de techniek waarmee een kunstwerk tot stand komt, verstaat met de gebruikte techniek zoals de aquareltechniek of de film.", "Wordt gebruikt voor de manier waarop een handeling wordt uitgevoerd of de methode waarmee dat gebeurt. Gebruik 'procédés' wanneer er in het algemeen wordt verwezen naar de verrichtingen die worden uitgevoerd of de procedures die worden gevolgd teneinde een bepaald resultaat te bereiken, en ook voor werkingen of veranderingen die plaats vinden in materialen of objecten. (AAT-Ned)" ) kunnen per periode en leerschool verschillen. Kennis hierover helpt antwoorden te vinden op bovenstaande vragen, en dat biedt dan weer handvatten om de kunsthistorische waarde ervan te bepalen. Kleurhistorisch onderzoek kan hierbij helpen. [Imitatieschilderingen - herstel]

Tekst: Bernice Crijns. Redactie: Ben Kooij, Mariël Polman, Leonieke Polman, Jan Berghuis, Michiel Verweij, Karin van der Lem

Lees verder

 • Bakker, P. (2012). Crisis? Welke crisis? Kanttekeningen bij het economisch verval van de schilderkunst in Leiden na 1660. De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 27(2), pp.232–269.
 • Berghuis, J. jr. & H. Janse (1992). Grondig onderwys in de Schilder- en Verw-kunst. Restauratievademecum bijdrage 13. Zeist/Den Haag: Rijksdienst voor de Monumentenzorg/Sdu.
 • Bristow, I.C. (1996). Interior House-painting Colours and Technology 1615-1840. New Haven/Londen: Yale University Press.
 • Crijns, B. (2000). Net echt. Het imiteren van kostbare materialenEen materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof, grondstof of ingrediënt die bestemd is om verwerkt te worden tot het maken van objecten. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), I. Marmermarmer: natuursteen waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, tevens zijnde een metamorfe natuursteen. Polijstbare kalkstenen worden in de natuursteenhandel ook vaak marmer genoemd.. kM: vakinformatie voor beeldend kunstenaars en restauratoren 34: 28-31.
 • Crijns, B. (2017). Identifying and repainting historical graining techniques in interiors dated before 1800. In Material imitation and imitation materials in furniture and conservation. Stichting Ebenist: 7-18.
 • Crijns, B. (2000) Inzicht door imitaties in zicht, II. Hout. kM: vakinformatie voor beeldend kunstenaars en restauratoren 35: 40-46.
 • Crijns, B. (2016). Kenmerken van Stucco-lustro. kM: vakinformatie voor beeldend kunstenaars en restauratoren 97: 34-35.
 • Crijns, B. (2000). Oogbedriegend. Het imiteren van kostbare materialenEen materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof, grondstof of ingrediënt die bestemd is om verwerkt te worden tot het maken van objecten. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), III. Steen. kM: vakinformatie voor beeldend kunstenaars en restauratoren 36: 44.
 • Crijns, B. (2001). Veelkleurige schildpadimitaties, IV. Schildpad. kM: vakinformatie voor beeldend kunstenaars en restauratoren 37: 32-34.
 • Piena, H. (2003). Mahoniegehoute witwerken: imitaties van materiaal, constuctie en functie. Cr, 4 (2): 48-69.
 • Uitvoeringsrichtlijn 2004 Kleurhistorisch Onderzoek, Stichting Erkende Restauratiekwaliteit MonumentenEen monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde., 2016.

Meer informatie

Zie ook deze artikelen


  Hoort bij deze thema's


  Specialist(en)


  Contact

  Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 okt 2021 om 15:14.