Jachthuis Sint Hubertus

Introductie

Het Jachthuis Sint Hubertus is een Gesamtkunstwerk van de architect Hendrik Berlage (1856-1934).

Theetafel met servies, zitkamer
Theetafel met servies, zitkamer

Helene Kröller-Müller

In opdrachtEen opdracht of instructie bestaat uit een richtlijn opgesteld voor een uit te voeren handeling. Wanneer men instructies geeft, wordt informatie over een bepaalde actie overgebracht. Dit kan zijn hoe, wanneer, of en op welke manier de actie plaats moet vinden. Instructies of opdrachten kunnen op allerlei uiteenlopende manieren aan de ontvanger overgebracht worden. Ze zitten bijvoorbeeld bij een nieuw gekocht product, meestal in papieren vorm. Dit wordt ook wel een handleiding genoemd. Instructies kunnen ook bestaan uit directe communicatie tussen mensen of dieren. Als iemand bijvoorbeeld Af! tegen zijn hond roept, is de hond geïnstrueerd dat hij moet gaan liggen. Klikt iemand op het printerpictogram in een tekstverwerker, dan wordt het programma geïnstrueerd het document af te drukken. Instructies kunnen ook onderdeel zijn van een werkinstructie. van Helene Kröller-Müller (1869-1939) werden de tuinTuinen als groen erfgoed zijn cultuurhistorisch waardevolle begrensde terreinen met een sier- of nutsfunctie. Tuinen zijn beplant, vaak ontsloten door paden en liggen meestal in de nabijheid van een huis. Nederlandse tuinen tussen 1700 en 1900 lagen ook buiten de stadssingels of wallen als buitentuin of speeltuin. In het Middel-Nederlands betekent tuyn of tuen vlechtwerk van teen, de omheining. (Haslinghuis), het huis en het interieur op elkaar afgestemd. Het Jachthuis is een uniek object. De binnenkant behoort tot de best bewaarde interieurs waarin de Nederlandse stijlontwikkelingen van het begin van de 20e eeuw tot uiting kwamen. De oorspronkelijke ontwerpen van Berlage werden na 1919 afgemaakt, aangepast of vervangen. Onder meer Henry van de Velde (1863-1957), Bart van der Leck (1876-1958) en Chris Lebeau (1878-1945) waren hierbij betrokken.

1000 objecten

De ongeveer 1000 objecten in het Jachthuis zijn gemaakt door bekende meubelfabrieken als Pander en Mutters, de linnenfabriek Van Dissel, de trijpfabriek Schellens & Co en de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken. Het betreft meubels, vloerkleden, lampen, serviesgoed, tafelzilver en linnengoed. In 1960/1961 werden de verantwoordelijkheden voor het beheer afgebakend en tot op heden zijn die nauwelijks gewijzigd: het gebouw is eigendom van het Park Hoge Veluwe, het onderhoudHet onderhoud van een gebouw of voorwerp is de combinatie van administratieve en technische handelingen die erop zijn gericht om het in een staat te behouden waarin het naar wens kan functioneren. wordt verzorgd door de Rijksgebouwendienst, de collectie roerende goederen is in beheer bij de Rijksdienst en de kunstvoorwerpen worden beheerd door het Kröller-Müller Museum.

Over dit ensemble

Depotschatten

De serie ramen van Artur Hennig (1880-1959) zijn kort na plaatsing in 1922 in het Jachthuis Sint Hubertus door Helene Kröller-Müller afgekeurd en in de rijkscollectie terecht gekomen.

Herkomst

Alle kunstwerken en de inboedel van het Jachthuis werden in 1928 overgedragen aan de Stichting Kröller-Müller. In 1935 werd de Hoge Veluwe, inclusief het Jachthuis, verkocht aan Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe. Tegelijkertijd droeg de Stichting Kröller-Müller haarHaar is een uitgroeisel van de opperhuid bij zoogdieren. Haar is karakteristiek voor alle zoogdieren, al komt het bij sommige soorten voor dat haar afwezig is gedurende bepaalde fasen van het leven. (Wikipedia) verzamelingen over aan de Staat. Dit op voorwaarde dat die een museum zou bouwen en het onderhoudHet onderhoud van een gebouw of voorwerp is de combinatie van administratieve en technische handelingen die erop zijn gericht om het in een staat te behouden waarin het naar wens kan functioneren. van het Jachthuis op zich zou nemen. Tussen 1960 en 1963 werden voorwerpen uit Sint Hubertus ingeschreven in de Rijksinventaris. Daartussen zaten tapijten, schilderijen, Chinese kunstwerken, meubilairMeubilair is een verzamelnaam voor allerhande meubels die worden gebruikt in en om het huis, een kasteel of een kerk. (Wikipedia), linnengoed en huisraad.

Relatie met andere collecties

Er zijn vele instellingen die collecties of archieven beheren welke zijn gerelateerd aan de collectie Kröller-Müller. Ook zijn er kunstenaars die aan Sint Hubertus hebben bijgedragen. Het Gemeentemuseum Den Haag en NAi in Rotterdam hebben een Berlagecollectie en –archief, het Drents Museum in Assen beheert het archief Chris Lebeau, het Rijksmuseum Amsterdam heeft ontwerpen van de Linnenfabriek Van Dissel, het Gelders Archief beheert het archief Müller & Co en het archief van de Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe, het Gemeentearchief Den Haag heeft de archieven van H.P. Bremmer en Pander en het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) beheert het Van der Leck-archief.

Meer informatie

Zie ook deze artikelen


    Hoort bij deze thema's


    Specialist(en)


      Contact

      Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jan 2021 om 14:24.