Leibedekking - vergunningen en subsidies

Introductie[bewerken]

Bij het vernieuwen van leibedekking is er meestal sprake van een ingreep die als een wijziging van het monument moet worden aangemerkt. Dit geldt ook als men de wijze van dekken en de vorm van de lei niet wijzigt. Voor het wijzigen van een beschermd monument is een vergunning vereist, doorgaans verleend door de gemeente. Het onderhoud en de vernieuwing van leibedekking worden in beginsel aangemerkt als subsidiabele werkzaamheid in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. De toegepaste leien moeten dan wel voldoen aan de eisen die de RCE stelt. Zie hiervoor Het keuren van natuurstenen leien.


Meer informatie[bewerken]

Zie ook deze artikelen

Hoort bij deze thema's

Specialist(en)


Reageren
U kunt op deze pagina reageren via het reactieformulier.

Wilt u ons helpen?
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil meer kennis delen over rijksmonumenten. Wilt u ons hierbij helpen door maximaal vijf korte vragen te beantwoorden?
Ja, ik wil graag meehelpen (opent de vragenlijst)

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jan 2021 om 13:55.