Leibedekking - vergunningen en subsidies

Introductie

Bij het vernieuwen van leibedekking is er meestal sprake van een ingreep die als een wijziging van het monument moet worden aangemerkt. Dit geldt ook als men de wijze van dekken en de vorm van de lei niet wijzigt. Voor het wijzigen van een beschermd monument is een vergunning vereist, doorgaans verleend door de gemeente.

Het onderhoud en de vernieuwing van leibedekking worden in beginsel aangemerkt als subsidiabele werkzaamheid in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten.

De toegepaste leien moeten dan wel voldoen aan de eisen die de RCE stelt. Zie hiervoor Het keuren van natuurstenen leien.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 okt 2022 om 03:00.