Grou - Burd 5b - De Haensmole

< Monumenten

⇐ (22917) monumentenregisterMonumentnummer: 22917

Introductie

De Haensmole is een spinnenkopmolen aan het Prinses Margrietkanaal te Grou. De molen dateert vermoedelijk uit de achttiende eeuw en werd gebouwd ter bemaling van de polder de Gallelannen. De molen stond aanvankelijk op de plek waar het Prinses Margrietkanaal uitmondt in het Pikmeer, maar is in 2007 verplaatst naar de huidige locatie aan het Biggemeer.

Kenmerken

  • Datering: Achttiende eeuw (vermoedelijk)
  • Bouwstijl: Onbekend
  • Architect: Onbekend
  • Rijksmonument sinds: 24 november 1971
Zwartwit foto van de Haensmole op de oorspronkelijke locatie aan het Prinses Margrietkanaal/Pikmeer. Op de voorgrond water en begroeiing. Achter de molen water en in de verte bebouwing.
Aanzicht van de Haensmole op de oorspronkelijke locatie aan het Prinses Margrietkanaal/Pikmeer. Collectie: RCE Beeldbank. Rechten: CC BY-SA 3.0

Technische informatie en geschiedenis

Molens in Nederland worden gedetailleerd beschreven in verschillende molendatabases. Het RCE verwijst graag naar deze initiatieven. Zie de links in het kopje Bronnen en verwijzingen onderaan deze pagina.

  • Ten Bruggencate-nummer: 10680

Verplaatsing van de Haensmole

In 1941 verloor de molen zijn actieve bemalingsfunctie. In januari 2004 is de Haensmole door een uit koers geraakt binnenvaartschip zwaar beschadigd geraakt. Na dit ongeluk is op verzoek van de eigenaar, de provincie Friesland, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de molen te verplaatsen.

Mede vanwege de toenemende hoeveelheid scheepsbewegingen op het Prinses Margrietkanaal en het feit dat het kanaal steeds meer geschikt gemaakt werd voor grotere schepen kon de mogelijkheid dat de Haensmole, die zeer dicht langs de oever stond, opnieuw beschadigd zou raken namelijk niet uitgesloten worden. Er werd een nieuwe locatie aan het Biggemeer gevonden, waarbij de molen zichtbaar zou blijven vanaf Grou en bovendien weer een maalfunctie kon krijgen. Na positief advies van de RACM (voorganger van de RCE) is de molen in 2007 verplaatst naar de tegenwoordige locatie aan het Biggemeer. Zie Bronnen en verwijzingen hieronder voor het advies.

Bronnen en verwijzingen

Zie ook

Artikelen

  • Monumenten
  • Monumenten - Boerderijen molens en bedrijven (Let op: pagina bestaat niet.)


Meer informatie
Meer over het monumentenregister en de pagina's in deze kennisbank is te vinden in Monumenten - Rijksmonumentenregister.
Meer over wat er is beschermd is te vinden in de leeswijzer.

Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

[bewerken]

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 nov 2023 om 03:00.