Organisatie van duurzame toegang - budgetten en kostenraming

Introductie

Benoem de budgetten en geschatte kosten die gemoeid zijn met het halen van de preserveringsdoelen.

Tekening van een vrouw die een grote planning en kostenraming op een bord tekent

Wat verstaan we onder budgetten en kostenraming?

Een budget/kostenraming voor duurzame toegang is een financieel plan voor het digitaal archief/de collecties waarmee wordt verzekerd dat er voldoende middelen zullen zijn om het digitaal archief operationeel te houden. De organisatie moet daarbij prioriteren binnen de beschikbare budgetten en daarbij kan een kostenmodel voor digitale duurzaamheid helpen.

Kostenmodellen

Er zijn verschillende (inter)nationale initiatieven opgestart om organisaties te helpen meer zicht te krijgen op de kosten van de duurzame toegang tot hun digitale materiaal:

Meer weten?

Wat is het risico als we de budgetten niet overeenstemmen met de preserveringsdoelen?

Preservering van de digitale collectie is kostbaar en het is belangrijk dat budgetten overeenstemmen met de preserveringsdoelen van de organisatie. Als er onvoldoende budget is, kan de organisatie mogelijk haar doelen of verplichtingen niet halen. Dat kan leiden tot schade aan collecties en uiteindelijk tot schade voor de organisatie zelf.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Heeft onze organisatie een financieel plan voor de digitale collectie?
  • Zijn de budgetten voldoende om het digitaal archief operationeel te houden?
  • Kunnen kostenmodellen zoals CCex-tool, de Data Management Costing tool of het Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid ons helpen bij het opstellen van een financieel plan?
  • Sluiten wij aan bij het Kostprijsmodel Digitale Duurzaamheid van het Netwerk Digitaal Erfgoed?

Hoe verwoorden andere instellingen budgetten en kostenraming?

4TU.Centre for Research Data

Financial sustainability

Long-term sustainability of 4TU.ResearchData requires adequate and reliable sources of funding so that data is preserved properly.To ensure the data archive is able to fulfil its mission, structural funding is received from the partners¹ of the 4TU.Centre for Research Data consortium.Should a situation arise which threatens the continued existence of the data archive, these organisations are committed to taking responsibility for the future availability of the data entrusted to the archive.

4TU.Centre for Research Data

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid financiert de activiteiten voor lange termijn bewaring en toegankelijkheid van de digitale collecties vanuit het jaarlijkse budget uit de Mediabegroting, vanuit projectgelden en vanuit de inkomsten van de unit Archief. Deze unit herbergt de afdeling ICT die het Digitaal Archief technisch beheert, alsmede de afdelingen die zorgen voor digitale instroom en toegang.

Benodigde jaarlijkse budgetten worden bepaald aan de hand van:

  1. Verwachte acquisities kerncollectie (aantal onbekend).
  2. Lopende preserveringsdiensten (omroep, niet-omroep, commercieel, niet-commercieel).
  3. Ambities met betrekking tot nieuwe diensten.
  4. Uitbreiding collectieprofiel met nieuwe objecten.

Om resources voor de lange termijn veilig te stellen worden storage prognoses opgesteld voor de middellange termijn (3-5 jaar).

Digital Preservation Sound and Vision: Policy, Standards and Procedures

Nationaal Archief

Kostenmodel

Wij maken ook een kostenmodel voor preservation. Dit doen we samen met de NCDD/NDE. Het kostenmodel zorgt voor inzicht in de kosten. Zo kunnen wij de kosten van preservation (in tijd en geld) blijven afwegen tegen de baten - de basiskwaliteit van de informatie.

Preservation Policy Nationaal Archief

Regionaal Archief Zutphen

4.8 Kosten

De jaarlijkse kosten voor het e-depot bij onze leverancier en hostingpartner Picturae zijn als stelposten opgenomen in de overeenkomst:Uitgaande van een brede definitie van het e-depot op basis van de ED3 behoort ook personeel, organisatie, beleid, processen en procedures tot factoren die kosten met zich meebrengen. De kosten zijn niet nader gespecificeerd. Echter is er jaarlijks voldoende budget en er is voldoende continuïteit om uitvoering van het preserveringsbeleid mogelijk te maken. Situaties die de continue werking van het e-depot kunnen bedreigen en de maatregelen hiertegen zijn vastgelegd in het ‘Continuiteitsplan e-depot RAZ’

Regionaal Archief Zutphen

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 aug 2023 om 03:02.