Organisatie van duurzame toegang - personeelsbeleid

Introductie

Benoem de kennis en vaardigheden die medewerkers nodig hebben om bij te kunnen dragen aan de preserveringsdoelen.

Tekening van een groep mensen, hand in hand

Wat verstaan we onder personeelsbeleid?

Een organisatie die zich bezighoudt met duurzame toegang tot digitale collecties moet hiervoor beschikken over gekwalificeerde medewerkers, in huis dan wel ingehuurd. Het expliciet benoemen van de benodigde expertise van medewerkers maakt deel uit van het duurzaamheidsbeleid. In personeelsbeleid staat informatie over:

  • De benodigde kennis en competenties voor het werken met processen en systemen binnen het digitaal archief;
  • Welke kennis en expertise binnen de organisatie aanwezig moet zijn en welke ingehuurd zou kunnen worden;
  • De rol van een opleidingsplan of persoonlijk ontwikkelingsplan in de geregelde actualisering van kennis en vaardigheden;
  • De budgetten die beschikbaar zijn voor training en ontwikkeling.

Meer informatie over de kennis, expertise en vaardigheden waarover een organisatie zou moeten beschikken en de wijze waarop je opbouwt is beschreven in het DigCurV Curriculum Framework. Hiermee kan een organisatie vaststellen over welke kennis en vaardigheden medewerkers dienen te beschikken.

Wat is het risico als we onvoldoende aandacht besteden aan het inhuren en/of opleiden van gekwalificeerde medewerkers?

De organisatiedoelen voor lange termijn toegang tot digitale collecties kunnen alleen gehaald worden als het digitale materiaal wordt behandeld door medewerkers met professionele capaciteiten die zich bewust zijn van risico’s.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

  • Heeft onze organisatie een personeelsbeleid voor digitale duurzaamheid?
  • Heeft onze organisatie eisen geformuleerd voor medewerkers die betrokken zijn bij digitale duurzaamheid?
  • Kent onze organisatie trainingsplannen met bijbehorend budget?
  • Is het niveau van de medewerkers in onze organisatie voldoende om de vastgestelde preserveringsdoelen te halen?

De onderstaande quote geeft de vragen die in een personeelsbeleid beantwoord worden nog eens op een andere manier weer:

"Organizations establishing or scaling up digital preservation programs are faced with many staffing, scoping and organizational decisions. How many staff are needed and what kinds of skills, education and experience should they have? What types of positions should the institution create? Should it hire new staff or retrain existing staff? And how should the preservation program be scoped ‐‐ that is, what functions should be included directly in the program, provided by other parts of the organization, outsourced, or implemented through collaboration with other organizations? What organizational and staffing models work well? - NDSA report on staffing for effective digital curation"

Hoe verwoorden andere instellingen personeelsbeleid?

Beeld en Geluid

USC Libraries, with support from the University Technology Services, avows that the digital preservation program will: (…)

De Unitmanager Archief is bij Beeld en Geluid verantwoordelijk voor het identificeren en ontwikkelen van de kennis en de competenties die nodig zijn voor het werken binnen de processen en systemen van het Digitaal Archief. Momenteel wordt bepaald welke expertise normaliter kan worden ingehuurd en welke expertise persé binnen de organisatie moet worden ontwikkeld en/of behouden. Budgetten voor training en opleiding worden individueel of op afdelingsniveau toegekend. Met de laatste reorganisatie heeft Beeld en Geluid nieuwe functieprofielen opgesteld, waarin de vereiste competenties voor het digitaal werken zijn opgenomen. De kennis en competenties zijn beschreven in het Hoofdstuk Training en Kennisontwikkeling (H 12) van het preserveringsbeleidsplan Digitale Preservering Beeld en Geluid . De betreffende domeinen behelsen o.m digitale AV-content, metadata en workflows, auteursrecht en contractmanagement, collectiebeleid, gebruik en doelgroepen, en ICT kennis in de AV-archiefcontext.

Meer informatie vind je in hoofdstuk 12 van onderstaand beleid.

Digitale Preservering Beeld en Geluid: Beleid, Standaarden en Procedures

Cursus Leren Preserveren

De cursus Leren Preserveren zet de basiskennis over duurzame toegang tot digitale collecties van erfgoedinstellingen (archieven, musea, bibliotheken, bijzondere collecties van wetenschappelijke instellingen e.a.) op een rij.

Omdat duurzame toegang bij uitstek een ambitie is die in samenwerking met anderen moet worden vormgegeven, brengen we je in de groepscursus in contact met collega’s en experts waarmee je kennis en ervaringen uit kunt wisselen. Desgewenst kun je de cursus ook in de zelfstudievariant volgen.

De cursus Leren Preserveren richt zich op medewerkers van erfgoedinstellingen die basiskennis op willen doen over duurzame toegang tot digitale informatie in de praktijk. De cursus geeft antwoord op de vragen ‘waar moet ik beginnen?’, ‘wat heb ik daarvoor nodig?’ en ‘wie kan mij daarbij helpen?’.

Leren Preserveren

Koninklijke Bibliotheek

paragraaf 2.9 over personeelsbeleid, rollen & verantwoordelijkheden. en paragraaf 3.2 Knowledge Sharing and Competency Development.

Preserveringsbeleid Koninklijke Bibliotheek

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 jun 2023 om 10:37.