Standaarden voor digitale objecten - overige standaarden

Introductie

Beschrijf of andere standaarden worden gebruikt en zo ja, welke.

Tekening van een man en een vrouw op de aardbol met tussen hen in een aantal ikonen, gebruikt in de IT.

Over welke standaarden hebben we het?

"Standards cover a variety of topics and issues; they may be normative - setting requirements for quality and actions, or informative - describing and guiding the use of methods. In all cases they represent agreements that are generally, but not always, considered to be best practice.- Aligning Approaches to Digital Preservation."

Er bestaan veel verschillende standaarden voor verscheidene aspecten van digitale preservering die nog niet apart zijn behandeld in dit thema. Denk aan standaarden voor kosten, bestandsformaten, etc. Sommige zijn alleen van toepassing binnen een bepaald domein. Standaarden kunnen open/community based zijn of gesloten/proprietary, zoals bijvoorbeeld bepaalde bestandsformaten.

Welke risico’s lopen wij als wij algemeen gebruikte standaarden niet toepassen?

Als er in een specifiek domein al een algemeen gebruikte standaard is, die continue bijgehouden wordt, dan is het verstandig deze standaard na te leven. Als een organisatie een dergelijke standaard niet toepast, dan loopt ze het risico in een geïsoleerde positie te raken en in te boeten op interoperabiliteit met soortgelijke organisaties.

Welke vragen kunnen wij onszelf stellen?

 • Gebruikt onze organisatie standaarden voor digitale preservering?
 • Is onze organisatie op de hoogte van alle relevante (nationale) standaarden waaraan de organisatie dient te voldoen?
 • Hoe gaat de organisatie om met content die afwijkt van de standaard? Bijvoorbeeld: afwijzen, normaliseren, gedogen onder bepaalde condities enz.
 • Heeft onze organisatie collecties met specifieke relevante standaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot bestandsformaten in een bepaalde discipline?
 • Heeft onze organisatie een standaard gekozen voor de preserveringsmetadata van de digitale objecten?
 • Heeft onze organisatie een standaard gekozen voor de beschrijving van bestandsformaten waarnaar verwezen kan worden?
 • Heeft onze organisatie besloten een bestandsformaatstandaard in te voeren? Bijvoorbeeld, als JPEG2000 het overeengekomen bestandsformaat is voor digitaliseringshandelingen, is dan ook beschreven hoe dicht de gepubliceerde standaard moet worden gevolgd?
 • Is het duidelijk wat het exacte bestandsformaatprofiel is? Bijvoorbeeld, welke parameters gebruikt moeten worden om de bestanden te coderen?
 • Heeft onze organisatie besloten een standaard voor opslag van media in te voeren?
 • Heeft onze organisatie besloten een bepaalde, misschien aan een discipline gerelateerde, standaardprocedure te volgen met betrekking tot informatiebeheer en/of data management?
 • Hoe behandelt onze organisatie de weergave van contextuele informatie en welke standaarden worden gevolgd op specifieke gebieden zoals type van objecten, middelen, tijdsnotatie, enzovoort?
 • Zijn er de facto standaarden die hierboven niet genoemd zijn en wij (moeten) opvolgen?

Hoe verwoorden andere instellingen overige standaarden?

Het Nieuwe Instituut

Standaarden en verantwoordelijkheden

De preservation policy van Het Nieuwe Instituut baseert zich op een aantal standaarden. Het beleid is vormgegeven volgens de kaders waarbinnen Het Nieuwe Instituut opereert en geldt voor alle digitale informatie die door Het Nieuwe Instituut in beheer wordt genomen. Standaarden. Bij de ontwikkeling van de preservation policy zijn wij uitgegaan van de onderstaande standaarden:

 • ISO 14721 Space data and information transfer systems
 • Open archival information system (OAIS);
 • ISO 16363 Space data and information transfer systems
 • Audit and certification of trustworthy digital repositories;
 • CoreTrustSeal Data Repositories Requirements(6)
 • 13008:2102 Information and documentation
 • Digital records conversion and migration process;
 • NEN-ISO 23081 Standaard voor metadata;
 • Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA). De 2.0 versie is in september 2018 vastgesteld en gepubliceerd.

Preservation Policy van Het Nieuwe Instituut

Koninklijke Bibliotheek

De KB heeft gekozen voor JPEG2000 als digitaliseringsformaat. Er wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van de standaard. De KB heeft ook de tool jpylyzer ontwikkeld, een validatie tool voor JPEG2000 files.

Digitaal preserveringsbeleid Koninklijke Bibliotheek

Nationaal Archief

Het NA baseert zich bij deze policy op de volgende standaarden:

 • ISO 14721 Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model
 • ISO 16363 Space data and information transfer systems - Audit and certification of trustworthy digital repositories
 • 13008:2102 Information and documentation - Digital records conversion and migration process
 • NEN-ISO 23081 Standaard voor Metadata
 • NEN-ISO 15489-1 Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement
 • NEN 2082 Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur
 • Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie, versie 2.5, 15 juli 2009

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van open data, open standaarden en opensourcesoftware. De Nederlandse overheid hanteert daarbij het principe pas toe of leg uit.

Het Nationaal Archief past ook een open standaard toe voor het ontsluiten en beschikbaar stellen van digitale archiefbescheiden (EAD).

Preservation Policy Nationaal Archief

logo van Netwerk Digigaal Erfgoed
Deze wegwijzer is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De illustraties zijn gemaakt door Jørgen Stamp voor digitalbevaring.dk, tenzij anders vermeld.
Vragen, verbeteringen of opmerkingen?
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jan 2023 om 09:40.