Erfgoedwet

< Thema
De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Bovendien zijn aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het beschermingsniveau zoals die in de oude wetten en regelingen golden blijven gehandhaafd.

Artikelen in dit thema

Meer informatie

Zie ook deze thema's


   Specialist(en)


    Contact

    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 7 jan 2022 om 16:22.