Omgevingswet

< Thema
Omgevingswet.
Omgevingswet.
De Omgevingswet bundelt wetten en regelingen over onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Cultureel erfgoed is een van de belangen binnen de Omgevingswet.

Artikelen in dit thema

Meer informatie

Zie ook deze thema's

   Specialist(en)


    Reageren
    U kunt op deze pagina reageren via het reactieformulier.

    Wilt u ons helpen?
    De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil meer kennis delen over rijksmonumenten. Wilt u ons hierbij helpen door maximaal vijf korte vragen te beantwoorden?
    Ja, ik wil graag meehelpen (opent de vragenlijst)

    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 aug 2022 om 03:01.