Stuwwal Stakenberg

< Aardkundig erfgoed - inleiding
Versie door RCEbot (overleg | bijdragen) op 5 okt 2023 om 15:52


Overzicht aardkundig erfgoedKaart: Aardkundig Erfgoed

Samenvatting

Kleine en geïsoleerde stuwwal aan de noordkant van de laagte van de Leuvenumse Beek, ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd (aan het einde van het Saalien, ongeveer 150.000 jaar geleden). De landvorm ligt even ten zuiden van het Hulshorsterzand en steekt ongeveer 10 m boven de omgeving uit, het hoogste punt is ongeveer 38 meter boven NAP.

Kenmerkend voor het reliëf van de stuwwal zijn de zuidwest-noordoostlopende ruggen, die de strekking van de gestuwde lagen laten zien. Op deze stuwwal komt rode keileem voor en zijn grofzandige haarpodzolen gevormd (humuspodzolen).

Aardkundig fenomeen (primair)

stuwwal

Periode(s)

  • Pleistoceen - Laat-Saalien

Gevormd door

landijs

Kenmerkendheid

  • Kleine geïsoleerde stuwwal op de Veluwe.
  • Goed voorbeeld hoe de oriëntatie van de gestuwde lagen het reliëf bovenop de stuwwal vormt.
  • Het voorkomen van keileem bovenop de stuwwal is zeldzaam voor de Veluwe.

Overlap met eerder benoemd aardkundig erfgoed

  • GEA-object: 26O7 Stakenberg
  • Van Beusekom 2007: niet benoemd
U kunt op deze kennisbank reageren via het reactieformulier.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 okt 2023 om 15:52.