Advies/1435283: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

6 jan 2024

  • huidigvorige 04:006 jan 2024 04:00RCEbot overleg bijdragen 310 bytes +310 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Advies |Status=Publiceren |Adviessoort=WABO advies |Datum=2023/12/21 |Monumentnummer=508171 en 508172 |Zaaknummer=1435283 |Adres=Diependaal...'