Advies/1456844: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

3 jan 2024

  • huidigvorige 04:003 jan 2024 04:00RCEbot overleg bijdragen 289 bytes +289 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Advies |Status=Publiceren |Adviessoort=WABO advies |Datum=2023/12/15 |Monumentnummer=522902 |Zaaknummer=1456844 |Adres=Stationsstraat 38 |P...'