Advies/1472710: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

3 jan 2024

  • huidigvorige 04:003 jan 2024 04:00RCEbot overleg bijdragen 297 bytes +297 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Advies |Status=Publiceren |Adviessoort=WABO advies |Datum=2023/12/16 |Monumentnummer=530033 |Zaaknummer=1472710 |Adres=Marienwaerdt Notendi...'