Advies/1478309: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

4 jan 2024

  • huidigvorige 04:014 jan 2024 04:01RCEbot overleg bijdragen 285 bytes +285 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Advies |Status=Publiceren |Adviessoort=WABO advies |Datum=2023/12/20 |Monumentnummer=515946 |Zaaknummer=1478309 |Adres=Arendsweg 59 |Postco...'