Advies/RCE advies 1445768: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

1 dec 2023

7 nov 2023

  • huidigvorige 03:007 nov 2023 03:00RCEbot overleg bijdragen 273 bytes +273 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Advies |Status=Publiceren |Adviessoort=WABO advies |Datum=2023/10/18 |Monumentnummer=515735 en 515736 |Zaaknummer=1445768 |Adres=Kloosterla...'