zandsteen

Eigenschappen

Voorkeurslabelzandsteenzandsteen: sedimentaire natuursteen gevormd uit aan elkaar gekitte zandkorrels, doorgaans met weinig bindmiddel in de vorm van kleimineralen, kalk of kiezel.
Definitiezandsteenzandsteen: sedimentaire natuursteen gevormd uit aan elkaar gekitte zandkorrels, doorgaans met weinig bindmiddel in de vorm van kleimineralen, kalk of kiezel.: sedimentaire natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen. gevormd uit aan elkaar gekitte zandkorrels, doorgaans met weinig bindmiddel in de vorm van kleimineralenKleimineralen zijn aluminiumsilicaten, die wisselende hoeveelheden water kunnen herbergen tussen hun plaatjesvormige kristallen., kalk of kiezel.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:07067413-15a3-4210-a2ca-5fa80893357d

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 okt 2021 om 03:21.