slijtlagen

Eigenschappen

VoorkeurslabelslijtlagenSlijtlagen zijn de toplagen van rietdaken, de lagen riet tot de gaarden. De toplagen slijten in de loop der jaren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
DefinitieSlijtlagenSlijtlagen zijn de toplagen van rietdaken, de lagen riet tot de gaarden. De toplagen slijten in de loop der jaren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zijn de toplagen van rietdaken, de lagenLagen zijn reeksen aaneengevoegde stenen van gelijke dikte op hun plat, horizontaal, soms in hellende stand of op hun kant (rollaag) gelegd. De hoogte van bakstenen metselwerk wordt naar het aantal lagen opgegeven. Een laag waarin alleen de korte zijden van de bakstenen zichtbaar zijn, heet een koppenlaag. die waarin alleen de lange zijden vertonen noemt men een strekkenlaag. (Haslinghuis) riet tot de gaarden. De toplagen slijtenEen voorwerp slijt wanneer delen ervan kaal worden of door het gebruik vergaan. in de loop der jaren. (Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen.)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:23e92b38-23c3-48d1-a92a-ee0ceaf2912a

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:06.