waterorgels

Eigenschappen

VoorkeurslabelwaterorgelsHet waterorgel dankt zijn naam aan de wijze waarop de wind voor het orgel onder druk wordt gebracht, door een eenvoudig systeem met waterniveaus (voor onze jaartelling). Door een kuip omgekeerd in een vat te laten dat gevuld is met water, krijgt men in die kuip lucht onder druk. Als men nu een opening in de kuip maakt, kan daarlangs lucht worden afgetapt en naar de pijpen gevoerd. Om de druk in de kuip in stand te houden is een tweede opening nodig waarlangs lucht kan ingevoerd worden. Op die manier komt een stabiele reserve tot stand van lucht onder druk. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
DefinitieHet waterorgel dankt zijn naam aan de wijze waarop de wind voor het orgel onder drukDruk is de kracht die op een voorwerp werkt en die het probeert te vervormen. De druk wordt gemeten als de kracht gedeeld door het oppervlak waarop hij werkt. wordt gebracht, door een eenvoudig systeem met waterniveaus (voor onze jaartelling). Door een kuip omgekeerd in een vat te laten dat gevuld is met water, krijgt men in die kuip lucht onder drukDruk is de kracht die op een voorwerp werkt en die het probeert te vervormen. De druk wordt gemeten als de kracht gedeeld door het oppervlak waarop hij werkt.. Als men nu een opening in de kuip maakt, kan daarlangs lucht worden afgetapt en naar de pijpen gevoerd. Om de drukDruk is de kracht die op een voorwerp werkt en die het probeert te vervormen. De druk wordt gemeten als de kracht gedeeld door het oppervlak waarop hij werkt. in de kuip in stand te houden is een tweede opening nodig waarlangs lucht kan ingevoerd worden. Op die manier komt een stabiele reserve tot stand van lucht onder drukDruk is de kracht die op een voorwerp werkt en die het probeert te vervormen. De druk wordt gemeten als de kracht gedeeld door het oppervlak waarop hij werkt.. (Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen.)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:3493bf2a-db2d-449e-901f-c282acba50fe

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 okt 2021 om 03:56.