schollen (natuursteen)

Eigenschappen

Voorkeurslabelschollen (natuursteen)De gelaagde structuur binnen bepaalde soorten natuursteen. Van deze sterk gelaagde structuur wordt bij de winning gebruik gemaakt. Met een graafmachine of een shovel worden schollen van de rots losgespleten. Deze schollen hebben een grillige plaatvorm, een wisselende dikte en een natuurlijk splijtoppervlak. Het oppervlak varieert bij de meeste soorten tussen een halve en een hele vierkante meter.
DefinitieDe gelaagde structuurDe microscopische structuur van een materiaal is de ruimtelijke oriëntatie van de atomen, ionen of moleculen. Deze structuur bepaalt de macroscopische eigenschappen. binnenHet binnenmilieu is wat men binnen in een gebouw ervaart. bepaalde soorten natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen.. Van deze sterk gelaagde structuurDe microscopische structuur van een materiaal is de ruimtelijke oriëntatie van de atomen, ionen of moleculen. Deze structuur bepaalt de macroscopische eigenschappen. wordt bij de winning gebruik gemaakt. Met een graafmachine of een shovel worden schollen van de rots losgespleten. Deze schollen hebben een grillige plaatvorm, een wisselende dikte en een natuurlijk splijtoppervlak. Het oppervlak varieert bij de meeste soorten tussen een halve en een hele vierkante meter.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:3dd45938-3b94-4ab6-a93d-4ae5c64c71b4

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:07.