terrazzovloeren

Eigenschappen

VoorkeurslabelterrazzovloerenTerrazzovloeren zijn afwerkvloeren gemaakt van korrels natuursteen, die samen met een bindmiddel een soort beton vormen. De korrels kunnen veelkleurig zijn. Terrazzo wordt verkregen door korrels natuursteen met kalk of cement en water tot specie te mengen, en na verharding daarvan te schuren en eventueel te polijsten. De benaming granito duidt op het gebruik van granietkorrels. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
DefinitieTerrazzovloerenTerrazzovloeren zijn afwerkvloeren gemaakt van korrels natuursteen, die samen met een bindmiddel een soort beton vormen. De korrels kunnen veelkleurig zijn. Terrazzo wordt verkregen door korrels natuursteen met kalk of cement en water tot specie te mengen, en na verharding daarvan te schuren en eventueel te polijsten. De benaming granito duidt op het gebruik van granietkorrels. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) zijn afwerkvloeren gemaakt van korrels natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen., die samen met een bindmiddel een soort betonBeton wordt gemaakt door water, een bindmiddel (cement of kalk), zand en grovere toeslagstoffen te mengen. Het mengsel hardt uit tot een amorf materiaal dat in de bouw, maar ook daarbuiten wordt gebruikt. vormen. De korrels kunnen veelkleurig zijn. TerrazzoBekleding van vloeren, wanden, kuipen en aanrechten met veelkleurige stukjes marmer of graniet, gebed in een cementmortel. Na verharding glanzend geschuurd. De techniek is uit Italië afkomstig en werd eind XIX door de z.g. terrazzieri voor het eerst in Nederland toegepast. (Haslinghuis) wordt verkregen door korrels natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen. met kalk of cement en water tot specie te mengen, en na verharding daarvan te schuren en eventueel te polijstenHet glanzend glad maken van natuursteen of glas. (Haslinghuis). De benaming granito duidt op het gebruik van granietkorrels. (Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedBetreft de zorg voor wat ons als samenleving rest uit het verleden. Het is dus breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis etc. Het is het geheel van verhalen, plekken, gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie op generatie wordt overgedragen.)
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:40d82b6d-29eb-4710-920c-270c25df92f8

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 mrt 2021 om 15:02.