Begrip/428219b8-71a1-4625-b278-fa340dd575b0: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 8 mrt 2021 15:06WikiSysop overleg bijdragen 337 bytes +337 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=beplanting |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=Door menselijk toedoen tot stand gekomen begroeiing d...'