Begrip/4b62e809-61a2-4d9e-be05-9b70317f3944: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 8 mrt 2021 15:06WikiSysop overleg bijdragen 1.221 bytes +1.221 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=crematoria |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=Crematoria zijn gebouwen waar stoffelijke overschotte...'