Begrip/53ef04ef-8a07-4a34-92a4-88ad8e6e1781: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

20 jun 2023

8 mrt 2021

  • huidigvorige 15:068 mrt 2021 15:06WikiSysop overleg bijdragen 382 bytes +382 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=sprinklerinstallaties |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=Een sprinkler (installatie) is een brandbe...'