Begrip/58ff186d-04f9-45dc-baad-c465680959f9: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 8 mrt 2021 15:07WikiSysop overleg bijdragen 577 bytes +577 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=boucharderen |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=Het met een bouchardbeitel of-hamer vlak maken van...'