legers (natuursteen)

Eigenschappen

Voorkeurslabellegers (natuursteen)Leger: bij natuurlijk gelaagde natuursteen de min of meer evenwijdige vlakken en lagen van de gelaagdheid.
DefinitieLeger: bij natuurlijk gelaagde natuursteennatuursteen: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen. de min of meer evenwijdige vlakken en lagenLagen zijn reeksen aaneengevoegde stenen van gelijke dikte op hun plat, horizontaal, soms in hellende stand of op hun kant (rollaag) gelegd. De hoogte van bakstenen metselwerk wordt naar het aantal lagen opgegeven. Een laag waarin alleen de korte zijden van de bakstenen zichtbaar zijn, heet een koppenlaag. die waarin alleen de lange zijden vertonen noemt men een strekkenlaag. (Haslinghuis) van de gelaagdheid.
Bronhttps://thesaurus.cultureelerfgoed.nl/concept/cht:5bd6176d-b821-4349-9e83-b20141637c5d

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 okt 2021 om 02:53.