Begrip/5d82f61d-8146-4ccd-9fb7-1d612aafedbc: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

20 jun 2023

  • huidigvorige 09:4420 jun 2023 09:44Jwvveen overleg bijdragen 423 bytes +423 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=rozetten |Id=4a55c117-6ba0-4b68-ac67-51e3a22b53b2 |Definitie=Rozetten zijn versieringselementen in reliëf. Deze ele...'