Begrip/6b0cfaf7-aa8d-4e0d-a858-91ea8f1f3ffd: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 8 mrt 2021 15:06WikiSysop overleg bijdragen 579 bytes +579 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#element: |Elementtype=Begrip |Voorkeurslabel=zoeten |Id=f38a0805-6fe2-4705-af6b-c00b62ea55c2 |Definitie=Natuursteenbewerking, volgend op het (zie) schuren. Voora...'